Navigácia

Obsah

Aktuality

20.05.2019

OZNÁMENIE

Oznámenie o strategickom dokumente: „ Spoločný územný plán obcí Zbrojníky, Hontianska Vrbica, Sikenica, Kukučínov – Zmeny a doplnky č. 2/2019, Zbrojníky “

Detail

17.05.2019

Oznámenie

Oznámenie výrubu drevín v ochrannom pásme linky veľmi vysokého napätia

Detail

15.04.2019

Deň narcisov

Deň narcisov je jedinečná verejno-prospešná finančná zbierka Ligy proti rakovine. Už 23. rok ulice miest a obcí v jediný deň v roku – tentokrát 11. apríla (štvrtok) – zaplavili žlté narcisy. Každý, kto si v tento deň pripol narcis na svoj odev, vyjadril týmto gestom podporu a spolupatričnosť ľuďom, ktorí bojujú s rakovinou. Každý dobrovoľný príspevok vhodený do pokladničky dobrovoľníkov Dňa narcisov, umožní realizáciu projektov a programov, smerujúcich predovšetkým ku konkrétnej praktickej pomoci onkologickým pacientom a ich rodinám na celom Slovensku. V obci Šarovce sme tento rok vyzbierali sumu 400 EUR Všetkým, ktorí prispeli ďakujeme, vďaka patrí aj tým, ktorí sa podieľali na organizovaní a vyhodnotení zbierky.

Detail

21.12.2018

Harmonogram vývozu triedeného zberu na rok 2019

Harmonogram vývozu triedeného zberu na rok 2019 2.1., 4.2., 4.3., 1.4., 2.5., 3.6., 1.7., 5.8., 2.9., 1.10., 4.11., 2.12.2019

Detail

31.10.2018

Orezanie stromov

Výzva pre vlastníkov nehnuteľností

Detail

09.05.2019

Stavanie mája

Stavanie mája

Tak ako je už zvykom, aj tento rok sme sa v posledný aprílový deň stretli na centrálnej zóne, aby aj našu obec krášlil „ MÁJ “. Deti zo základnej školy, ozdobili vrchol mladého stromčeka farebnými stuhami, silní chlapi ho postavili, a potom nasledoval pestrý kultúrny program obohatený piesňami a tancami, ktorí pripravili pani učiteľky zo základnej a materskej školy so svojimi žiakmi. Tradícia „ stavania mája “ v súčasnosti ožíva takmer v každej obci, meste na celom Slovensku a nás teší, že naša obec nie je výnimkou.

Detail

03.05.2019

Marián Bango – koncertné vystúpenie

Marián Bango – koncertné vystúpenie

Začiatkom mesiaca apríl, náš dom kultúry rozozvučal mohutný hlas charizmatického nevidiaceho speváka a hudobníka s viacnásobným talentom – Mariána Banga – . Odzneli známe piesne, ktoré sa niesli v duchu viera, láska, nádej. Záver gradoval piesňou „ Bubamara “, ktorá roztlieskala všetkých prítomných. Koncert bol poďakovaním obce, všetkým členom miestnych organizácií a tiež pedagógom základnej a materskej školy za ich úspešnú reprezentáciu obce na miestnej, regionálnej a celoslovenskej úrovni.

Detail