Navigácia

Obsah

Aktuality

13.04.2018

Kvitnúca jar

Dňa 12.04.2018 detičky z materskej škôlky vysadili veľa pekných kvetov na Centrálnu zónu. Aj napriek snahe našej vyrastajúcej mládeže, ktorá to každoročne ničí. Ak si myslíte, že je to správne a chcete im tú radosť pokaziť , môžete v tom aj tento rok pokračovať. Uvidíme či sa vieme radovať z krásy, či vieme byť milí? 2018.04.12 én Centrális zónán a gyerekek az Óvodából kiültettek sok szép virágot, annak ellenére, hogy évente az ifjúság tönkre teszi a virágokat. Ha idén is úgy gondolják, hogy ez helyes, szomorúságot és kárt szeretnének okozni mindenkinek idén is megtehetik. Vajon tudunk örülni a szépnek? Tudunk kedvesek, lenni?

Detail

27.03.2018

Dedinské múzeum – výstava „ Obec vo farbách čierno bielo “

Obec Šarovce Vás pozýva v mesiacoch apríl – máj – jún na výstavu do dedinského múzea, kde si môžete pozrieť fotografie od autorky Katariny Bordánovej. Návštevu múzea si dohodnite telefonicky na č. 036/7792056, alebo osobne na obecnom úrade počas pracovnej doby.

Detail

21.11.2017

Vývoz žúmp/szennyvíz kihúzása

Oznamujeme občanom, že od novembra 2017 je možnosť na Obecnom úrade v Šarovciach nahlásiť vývoz žúmp. Poplatok za 1 vývoz / 6m3 je 21 €. Vývozy sa budú uskutočňovať každý pondelok a štvrtok. Ezúton tájékoztatjuk lakosainkat, hogy a helyi községházán megrendelhető szennyvíz szippantás. A szolgáltatás díja 21 Euró / 6cm3, hétfőn és csütörtökön fogják elvégezni.

Detail

19.10.2016

Nebuďme leniví, trieďme odpad

Ako triediť odpad

Detail

10.10.2016

PHSR obce Šarovce 2016- 2025

Program rozvoja obce Šarovce pre obdobie 2016 - 2025

Detail

04.06.2018

Oslava Materskej školy

Oslava Materskej školy

Materská škola v Šarovciach slávila 70 rokov. Celá výzdoba symbolizovala okrúhle výročie škôlky. Detičky pozdravili hostí krásnym programom. Prezentácia 70 ročnej epochy čerpala z kroniky, kde sú zaznamenané rôzne zaujímavé medzníky. Štyri generácie jednej rodiny, najstaršie škôlkárky, učiteľky MŠ ako aj spomienka na dnes už zosnulých dodalo oslavám vážnosť a úctu. Rober Fullgham má krásnu knihu -" Všetko, čo naozaj potrebujem vedieť, o tom ako žiť, čo robiť a ako vlastne byť som sa naučil v materskej škole..." 30.mája sme rôzne súvisiace skutočnosti spomínali. Nech má škôlka nielen minulosť, ale aj budúcnosť, aby deti prežili radostné obdobie pred vstupom do základnej školy, to si všetci vrúcne želáme.

Detail

30.04.2018

Ľudová tradícia – stavanie 1. mája

Ľudová tradícia – stavanie 1. mája

Dňa 30.04.2018 ožila centrálna zóna v Šarovciach spevom a tancom. Deti z materskej a základnej školy svojim kultúrnym programom, ktorý sa niesol v znamení viazania farebných stužiek, spevu a tanca pripomenuli všetkým prítomným ľudovú tradíciu stavania 1. mája. Tento starobylý zvyk, niekde pretrval, inde zas nie. Nás teší, že Šarovčania si tento zvyk stavania májov, stromov, pripomínajú každoročne, ako znak lásky a symbol víťazstva jari nad zimou, života nad smrťou a znovu sa obnovujúcej prírody.

Detail