Navigácia

Obsah

Aktuality

17.05.2019

Oznámenie

Oznámenie výrubu drevín v ochrannom pásme linky veľmi vysokého napätia

Detail

21.12.2018

Harmonogram vývozu triedeného zberu na rok 2019

Harmonogram vývozu triedeného zberu na rok 2019 2.1., 4.2., 4.3., 1.4., 2.5., 3.6., 1.7., 5.8., 2.9., 1.10., 4.11., 2.12.2019

Detail

31.10.2018

Orezanie stromov

Výzva pre vlastníkov nehnuteľností

Detail

13.04.2018

Kvitnúca jar

Dňa 12.04.2018 detičky z materskej škôlky vysadili veľa pekných kvetov na Centrálnu zónu. Aj napriek snahe našej vyrastajúcej mládeže, ktorá to každoročne ničí. Ak si myslíte, že je to správne a chcete im tú radosť pokaziť , môžete v tom aj tento rok pokračovať. Uvidíme či sa vieme radovať z krásy, či vieme byť milí? 2018.04.12 én Centrális zónán a gyerekek az Óvodából kiültettek sok szép virágot, annak ellenére, hogy évente az ifjúság tönkre teszi a virágokat. Ha idén is úgy gondolják, hogy ez helyes, szomorúságot és kárt szeretnének okozni mindenkinek idén is megtehetik. Vajon tudunk örülni a szépnek? Tudunk kedvesek, lenni?

Detail

09.05.2019

Stavanie mája

Stavanie mája

Tak ako je už zvykom, aj tento rok sme sa v posledný aprílový deň stretli na centrálnej zóne, aby aj našu obec krášlil „ MÁJ “. Deti zo základnej školy, ozdobili vrchol mladého stromčeka farebnými stuhami, silní chlapi ho postavili, a potom nasledoval pestrý kultúrny program obohatený piesňami a tancami, ktorí pripravili pani učiteľky zo základnej a materskej školy so svojimi žiakmi. Tradícia „ stavania mája “ v súčasnosti ožíva takmer v každej obci, meste na celom Slovensku a nás teší, že naša obec nie je výnimkou.

Detail

03.05.2019

Marián Bango – koncertné vystúpenie

Marián Bango – koncertné vystúpenie

Začiatkom mesiaca apríl, náš dom kultúry rozozvučal mohutný hlas charizmatického nevidiaceho speváka a hudobníka s viacnásobným talentom – Mariána Banga – . Odzneli známe piesne, ktoré sa niesli v duchu viera, láska, nádej. Záver gradoval piesňou „ Bubamara “, ktorá roztlieskala všetkých prítomných. Koncert bol poďakovaním obce, všetkým členom miestnych organizácií a tiež pedagógom základnej a materskej školy za ich úspešnú reprezentáciu obce na miestnej, regionálnej a celoslovenskej úrovni.

Detail