Navigácia

Obsah

Aktuality

30.04.2018

Deň narcisov

13.04.2018 sa konala zbierka Deň narcisov. Info :

Detail

13.04.2018

Kvitnúca jar

Dňa 12.04.2018 detičky z materskej škôlky vysadili veľa pekných kvetov na Centrálnu zónu. Aj napriek snahe našej vyrastajúcej mládeže, ktorá to každoročne ničí. Ak si myslíte, že je to správne a chcete im tú radosť pokaziť , môžete v tom aj tento rok pokračovať. Uvidíme či sa vieme radovať z krásy, či vieme byť milí? 2018.04.12 én Centrális zónán a gyerekek az Óvodából kiültettek sok szép virágot, annak ellenére, hogy évente az ifjúság tönkre teszi a virágokat. Ha idén is úgy gondolják, hogy ez helyes, szomorúságot és kárt szeretnének okozni mindenkinek idén is megtehetik. Vajon tudunk örülni a szépnek? Tudunk kedvesek, lenni?

Detail

27.03.2018

Dedinské múzeum – výstava „ Obec vo farbách čierno bielo “

Obec Šarovce Vás pozýva v mesiacoch apríl – máj – jún na výstavu do dedinského múzea, kde si môžete pozrieť fotografie od autorky Katariny Bordánovej. Návštevu múzea si dohodnite telefonicky na č. 036/7792056, alebo osobne na obecnom úrade počas pracovnej doby.

Detail

21.11.2017

Vývoz žúmp/szennyvíz kihúzása

Oznamujeme občanom, že od novembra 2017 je možnosť na Obecnom úrade v Šarovciach nahlásiť vývoz žúmp. Poplatok za 1 vývoz / 6m3 je 21 €. Vývozy sa budú uskutočňovať každý pondelok a štvrtok. Ezúton tájékoztatjuk lakosainkat, hogy a helyi községházán megrendelhető szennyvíz szippantás. A szolgáltatás díja 21 Euró / 6cm3, hétfőn és csütörtökön fogják elvégezni.

Detail

19.10.2016

Nebuďme leniví, trieďme odpad

Ako triediť odpad

Detail

30.04.2018

Ľudová tradícia – stavanie 1. mája

Ľudová tradícia – stavanie 1. mája

Dňa 30.04.2018 ožila centrálna zóna v Šarovciach spevom a tancom. Deti z materskej a základnej školy svojim kultúrnym programom, ktorý sa niesol v znamení viazania farebných stužiek, spevu a tanca pripomenuli všetkým prítomným ľudovú tradíciu stavania 1. mája. Tento starobylý zvyk, niekde pretrval, inde zas nie. Nás teší, že Šarovčania si tento zvyk stavania májov, stromov, pripomínajú každoročne, ako znak lásky a symbol víťazstva jari nad zimou, života nad smrťou a znovu sa obnovujúcej prírody.

Detail

20.04.2018

Návšteva Banskej Štiavnice

Návšteva Banskej Štiavnice

Historické mesto Banská Štiavnica vdýchla do nás 19.04.2018 svoju multikultúrnu minulosť. Spomínali sme na Andreja Sládkoviča a jeho veľkú lásku Máriu Pischlovú. Kochali sme sa unikátnym morovým stĺpom, snáď najväčším v Európe. Navštívili sme Berggericht s mineralogickou expozíciou. Zo starého zámku sme videli na Kalváriu a čaro celého mesta. Živý Betlehem vzal slovo z úst a nemým úžasom sme prežívali a obdivovali prácu šikovného rezbára. Na Počúvadle sme boli hosťami pani Blaškovej s jej výbornými knedličakmi a divinou. poslednou zastávkou bol Antol v súčasnosti nazývaný svätý Anton. Pán riaditeľ múzea nás previedol komnatami, poľovníckou výstavou a krásnou kaplnkou. na ceste domov si mohol kto chcel načerpať vodu z prameňa , ktorá vraj robí zázraky...Bol to ozaj dokonalý a zázračný deň.

Detail