Obec Šarovce
Šarovce

Matrika

Územný obvod Matričného úradu v Šarovciach tvoria obce: Šarovce, Turá

Matričné udalosti, ktoré nastanú na území týchto obcí sa vybavujú a zapisujú na Matričnom úrade v Šarovciach.

Kontakt:

 • Bc.Mária Szabóová -  matrikárka
 • JUDr.Margita Bednáriková -  zástupkyňa matrikárky

Tel.:  036/77 92 056, +421 902 894 391

Pokyny na vybavenie:

MATRIKA UZAVRETIA MANŽELSTVA

Na uzavretie manželstva je potrebné predložiť:

 • vyplnenú žiadosť na uzavretie manželstva, ktorú si snúbenci vyžiadajú na matričnom úrade
 • platné občianske preukazy snúbencov
 • rodné listy snúbencov
 • ovdovelý snúbenec predloží úmrtný list manžela
 • rozvedený snúbenec  predloží  právoplatné súdne rozhodnutie o rozvode
 •   skoršieho manželstva
 • maloletý snúbenec predloží právoplatné rozhodnutie súdu o povolení
 •   uzavrieť manželstvo
 • ak  je  jeden   zo snúbencov   cudzinec, predloží   ďalšie  doklady  podľa
 •   informácie matrikára, pretože každý prípad sa posudzuje individuálne
 • doklady na uzavretie manželstva predpokladajú snúbenci na matričnom    úrade bez ohľadu na to, či bude manželstvo uzavreté pred orgánom    štátu, alebo cirkvi.

Správne poplatky pri uzavretí manželstva:

 • povolenie uzavrieť manželstvo pred iným než príslušným matričným úradom medzi štátnymi občanmi Slovenskej republiky:  20 €
 • uzavretie manželstva pred iným než príslušným matričným úradom medzi štátnymi občanmi Slovenskej republiky: 20 €
 • povolenie uzavrieť manželstvo mimo určenej doby: 20 €
 • povolenie uzavrieť manželstvo mimo určenej miestnosti: 70 €
 • povolenie uzavrieť manželstvo pred iným než príslušným matričným    úradom medzi štátnym občanom Slovenskej republiky a cudzincom: 35 €
 • uzavretie manželstva medzi štátnym občanom Slovenskej republiky a    medzi cudzincom: 70 €
 • uzavretie manželstva medzi cudzincami: 200 €
 • uzavretie manželstva, ak ani zo snúbencov nemá na území Slovenskej    republiky trvalý pobyt: 200 €

MATRIKA ÚMRTIA

Na vybavenie dokladov o úmrtí je potrebné predložiť:

 • občiansky preukaz zomrelého
 • občiansky preukaz manžela /-ky/ zomrelého
 • rodný list zomrelého
 • sobášny list zomrelého
 • listy o prehliadke mŕtveho vydané obhliadajúcim lekárom

Duplikáty matričných dokladov /rodný list, sobášny list, úmrtný list/môže vybaviť:

Výpisy z matriky matričný úrad vyhotoví osobe, ktorej sa zápis týka, alebo členom jej rodiny, za člena rodiny sa považuje: manžel, rodičia, deti, vnuci, súrodenci a ich deti a v prípade preukázania oprávneného záujmu aj iná blízka osoba.

Za vyhotovenie duplikátov matričných dokladov sa vyberá správny poplatok v hotovosti: 5  €.

OPRAVA RODNÉHO ČÍSLA:

Na vybavenie opravy rodného čísla je potrebné predložiť:

 • rodný list
 • občiansky preukaz

Oprava rodného čísla je oslobodená od správnych poplatkov. Osoba, ktorej bolo zmenené rodné číslo, je podľa § 8 ods.6 zák. NR SR č.301/1995 Z.z. o rodnom čísle povinná bezodkladne požiadať o zmenu v dokladoch, v ktorých bolo rodné číslo nesprávne uvedené /občiansky preukaz, cestovný doklad, rodný list a pod./

Zákon č.13/2006 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č.300/1993 Z.z. o mene a priezvisku v znení neskorších predpisov na povolenie zmeny mena alebo priezviska je príslušný obvodný úrad.

Obecný úrad

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu:

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie