Obec Šarovce
Šarovce

Materská škola

Od 1.júla 2009 došlo k spojeniu materskej školy so základnou školou do jedného právneho subjektu. Materská škola je dvojtriedna s vyučovacím jazykom slovenským a s vyučovacím jazykom maďarským. Prevádzka MŠ je od pondelka do piatka od 7:00hod. do 16:00hod. V súčasnosti je zapísaných 41 detí.

V materskej škole sa pravidelne uskutočňujú slávnostné podujatia (Deň matiek, Deň detí, Deň Zeme, rozlúčka s ZŠ). Deti z materskej školy veľmi dobre spolupracujú so žiakmi zo ZŠ a každý rok robia spoločne rôzne aktivity.

Fotky zo slávnostných podujatí MŠ najdete tu...

rok 2006

Materská škola sa venuje týmto oblastiam:

 • výchove k ochrane zdravia
 • logopedickej starostlivostimoyl
 • environmentálnej výchove

Tvorba a realizácia projektov:

MŠ sa od roku 2008 venuje projektu „ Zdravé zúbky ” ,ktorého cieľom je naučiť deti správnu a účinnú techniku čistenia zubov a viesť deti k pravidelnej ústnej hygiene.

Viac o projekte Zdravé zúbky ...

MŠ sa zapojila aj do projektu „ Vzdelávanie pedagogických zamestnancov materských škôl  ako súčasnosť reformy vzdelávania ”. Je to národný projekt, ktorý je financovaný z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu a realizuje sa na celom území Slovenskej republiky, vo všetkých  samosprávnych krajoch SR. Cieľom vzdelávania je inovácia a rozvoj profesionálnych odborných kompetencií pedagogických zamestnancov potrebných pri premene tradičnej školy na modernú. V súlade s cieľom národného projektu  sú pripravené aktivity ako napr. inovácia v didaktike, rozvíjanie digitálnych/informačných kompetencií a manažment. Informácii  o národnom projekte sú dostupné aj na www.mpc-edu.sk.

V rámci pohybovej aktivity deti využívajú aj Fitt-lopty. Pomocou lôpt sa rozvíja u detí držanie rovnováhy, posilňuje sa svalstvo celého tela a kultivuje sa ich pohybový prejav. Deti si osvojujú estetické a rytmizované pohyby ako aj techniku estetického držania tela v rôznych polohách. Počas cvičenia vládne radostná nálada, čo je asi najdôležitejšie, lebo je málo aktivít, čo tieto deti maximálne napĺňa.

Logopedická starostlivosť:

Väčšina detí pochádza z menej podnetného prostredia. Deti, ktoré prichádzajú do MŠ, sa líšia dosiahnutým stupňom reči, ale aj kvalitou výslovnosti. Postihnutá je často nielen artikulácia,ale aj dýchanie, fonácia, rezonančná a celková rečová koordinácia. Úlohy sa rozdeľujú s predpokladom, že deti rozumejú a samostatne hovoria. U týchto detí sa často vyskytujú  - nepomer medzi aktívnou a pasívnou slovnou zásobou, používanie veľkého množstva nevýznamných slov v rečovom prejave, porušené gramatické zhody vo vetách. ďalej sú to úlohy pre deti, ktoré hovoria málo, nezrozumiteľne alebo vôbec nevedia hovoriť. V tejto oblasti pracujú s deťmi v štyroch okruhoch, ktoré sa plnia súbežne.

Sú to:

 • rozvíjanie aktívnej a pasívnej slovnej zásoby,
 • zdokonaľovanie gramatickej stavby viet,
 • rozvíjanie správnej výslovnosti a zreteľnosti reči, 
 • rozvíjanie súvislého vyjadrovania.

Cieľom je rozšíriť slovnú zásobu detí tak, aby boli schopné dorozumievať sa s okolím, odpovedať na jednotlivé otázky, vyjadriť svoje potreby a želania. Preto sa vykonáva logopedická starostlivosť detí v MŠ v spolupráci s riaditeľkou a učiteľkami a už tretí rok chodí do Šaroviec detská logopedička. Je to pre deti MŠ veľmi dôležité.

Environmentálna výchova:

S deťmi MŠ sa uskutočňujú ekovýchovné činnosti, ktoré sú v súlade s cieľmi environmentálnej výchovy. Deti pri vlastnej práci získavajú v súvislosti s jednotlivými témami nielen informácie, ale predovšetkým objavujú vzťahy a väzby v prírode, súvislosti ľudského správania a jeho vplyv na vlastný život a na životné prostredia.

Cieľmi výchovno-vzdelávacej činnosti sú:

 • environmentálne cítenie detí,
 • rozvíjať samotné riešenie konkrétnych problémov
 • rozvíjať pozorovacie schopnosti
 • prebúdzať pozitívny vzťah k pracovným činnostiam
 • prebúdzať environmentálne cítenie a elementárne ochran. postoje
 • pociťovať schopnosť sebaovládania a preladenia negatívnych pocitov

deti - škôlka

Adresa: 

Základná škola s materskou školou - Alapiskola és Óvodajeko
Šarovce č.426
935 52

tel.: 036/7792 072

Obec

Mobilná aplikácia

mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu na svojich inteligentných telefónoch. Využívajte našu novú mobilnú aplikáciu - V OBRAZE.

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie