Obec Šarovce
Šarovce

Materská škola

Od 1.júla 2009 došlo k spojeniu materskej školy so základnou školou do jedného právneho subjektu. Materská škola je dvojtriedna s vyučovacím jazykom slovenským a s vyučovacím jazykom maďarským. Prevádzka MŠ je od pondelka do piatka od 7:00hod. do 16:00hod. V súčasnosti je zapísaných 41 detí. V materskej škole sa pravidelne uskutočňujú slávnostné podujatia (Deň matiek, Deň detí, Deň Zeme, rozlúčka s ZŠ). Deti z materskej školy veľmi dobre spolupracujú so žiakmi zo ZŠ a každý rok robia spoločne rôzne aktivity.

Materská škola sa venuje týmto oblastiam:

 • výchove k ochrane zdravia  
 • logopedickej starostlivosti
 • environmentálnej výchove

Tvorba a realizácia projektov:

Logopedická starostlivosť: Väčšina detí pochádza z menej podnetného prostredia. Deti, ktoré prichádzajú do MŠ, sa líšia dosiahnutým stupňom reči, ale aj kvalitou výslovnosti. Postihnutá je často nielen artikulácia,ale aj dýchanie, fonácia, rezonančná a celková rečová koordinácia. Úlohy sa rozdeľujú s predpokladom, že deti rozumejú a samostatne hovoria. U týchto detí sa často vyskytujú  - nepomer medzi aktívnou a pasívnou slovnou zásobou, používanie veľkého množstva nevýznamných slov v rečovom prejave, porušené gramatické zhody vo vetách. ďalej sú to úlohy pre deti, ktoré hovoria málo, nezrozumiteľne alebo vôbec nevedia hovoriť. V tejto oblasti pracujú s deťmi v štyroch okruhoch, ktoré sa plnia súbežne.

Sú to:

 • rozvíjanie aktívnej a pasívnej slovnej zásoby,
 • zdokonaľovanie gramatickej stavby viet,
 • rozvíjanie správnej výslovnosti a zreteľnosti reči, 
 • rozvíjanie súvislého vyjadrovania.

Cieľom je rozšíriť slovnú zásobu detí tak, aby boli schopné dorozumievať sa s okolím, odpovedať na jednotlivé otázky, vyjadriť svoje potreby a želania. Preto sa vykonáva logopedická starostlivosť detí v MŠ v spolupráci s riaditeľkou a učiteľkami a už tretí rok chodí do Šaroviec detská logopedička. Je to pre deti MŠ veľmi dôležité.

Environmentálna výchova:

S deťmi MŠ sa uskutočňujú ekovýchovné činnosti, ktoré sú v súlade s cieľmi environmentálnej výchovy. Deti pri vlastnej práci získavajú v súvislosti s jednotlivými témami nielen informácie, ale predovšetkým objavujú vzťahy a väzby v prírode, súvislosti ľudského správania a jeho vplyv na vlastný život a na životné prostredia.

Cieľmi výchovno-vzdelávacej činnosti sú:

 • environmentálne cítenie detí,
 • rozvíjať samotné riešenie konkrétnych problémov
 • rozvíjať pozorovacie schopnosti
 • prebúdzať pozitívny vzťah k pracovným činnostiam
 • prebúdzať environmentálne cítenie a elementárne ochran. postoje
 • pociťovať schopnosť sebaovládania a preladenia negatívnych pocitov

škôlka dvordetské ihrisko školka

Adresa: 

Základná škola s materskou školou - Alapiskola és Óvodajeko
Šarovce č.426
935 52

tel.: 036/7792 072

Obec

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu:

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Fotogaléria

Náhodná fotogaléria