Obec Šarovce
Šarovce

Miestna občianska poriadková služba

Kontakty : 

Obec Šarovce,
Obecný úrad č. 128, 
935 52 Šarovce

Telefónny kontakt : 0902 436 153

Miestna občianska poriadková služba v obci Šarovce

 • Alexander Jónás       
 • Ferdinand Horváth
 • Rudolf Didi            
 • Ludevít Virág

MOPS plagát 092021.pdf (439.9 kB)

    MOPS

MOPS v Šarovciach - plagát

         

Názov projektu:   Miestna občianska poriadková služba v Šarovciach

„ Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje “

Riadiaci orgán: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR (www.esf.gov.sk)

Sprostredkovateľský orgán: Ministerstvo vnútra SR (www.minv.gov.sk)

Celkové oprávnené výdavky projektu: 99 994,94 €

Výška NFP: 94 995,19 €

Spoluúčasť obce 5%: 4 999,75 €

Doba realizácie projektu: 09/2019 – 08/2021

Stručný popis projektu: 

Predmetom projektu je zriadenie miestnej občianskej poriadkovej služby a to prostredníctvom  4 zamestnancov, ktorí budú pôsobiť v obci Šarovce.

 

Ciele projektu:

 • podpora komunitného rozvoja v obci
 • predchádzanie páchania protispoločenskej činnosti, vandalizmu, ochrana majetku
 • udržiavanie verejného poriadku a štandardnej kvality životného prostredia prioritne v lokalite, v ktorej žijú obyvatelia MRK
 • zlepšenie životnej situácie jednotlivcov, rodín MRK v obci a obmedzenie nárastu sociálno-patologických javov
 • zvýšenie gramotnosti a zamestnanosti ľudí žijúcich v prostredí MRK
 • zefektívnenie dodržiavania povinnej školskej dochádzky
 • zvýšenie efektivity práce zamestnancov samosprávy a obecnej polície s príslušníkmi marginalizovanej rómskej komunity v obci

Spôsob realizácie aktivít projektu: 

Projekt bude realizovaný prostredníctvom jednej hlavnej aktivity, ktorou je

„Podpora komplexného poskytovania miestnej občianskej poriadkovej služby v obciach

s prítomnosťou MRK“.

Cieľom hlavnej aktivity projektu je prispieť prostredníctvom vytvorenia štyroch pracovných miest miestnej občianskej poriadkovej služby k zlepšeniu dodržiavania poriadku v lokalite s výskytom marginalizovanej rómskej komunity, ako aj v celej obci, k eliminácii záškoláctva, k zabráneniu poškodzovania cudzieho majetku a v neposlednom rade dodržiavanie verejného poriadku.

Členovia miestnej občianskej poriadkovej služby budú najmä:

 • zabezpečovať monitoring a bezpečnosť detí, hlavne počas ich odchodu do školy a zo školy,
 • dohliadať na ochranu verejného a súkromného majetku pred poškodzovaním (znečisťovanie spoločných priestorov v bytových domoch, vandalizmus),
 • upozorňovať na protispoločenskú činnosť a protiprávne konanie páchateľa a následne oznamovať danú skutočnosť príslušnej inštitúcii, ktorá má riešenie danej skutočnosti v kompetencii,
 • kontrolovať pohyb a miesta stretávania sa maloletých detí a mládeže vo večerných hodinách bez prítomnosti rodičov,
 • monitorovať a predchádzať vzniku konfliktu v rámci komunity, MRK a menšinového obyvateľstva,
 • dohliadať nad poriadkom a bezpečnosťou v obci,
 • dohliadať a upozorňovať na správne nakladanie s odpadmi

( monitoring nelegálnych skládok odpadu – komunálneho, stavebného )

 

 www.ludskezdroje.gov.sk      www.esf.gov.sk      www.minv.sk     www.sarovce.sk

Obec

Mobilná aplikácia

mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu na svojich inteligentných telefónoch. Využívajte našu novú mobilnú aplikáciu - V OBRAZE.

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie