Obec Šarovce
Šarovce

Daň za predajné automaty

Predmetom dane za predajné automaty sú prístroje a automaty, ktoré vydávajú tovar za odplatu (ďalej len „ predajné automaty ”).

Daňovníkom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá predajné automaty prevádzkuje.

Základom dane za predajné automaty je počet predajných automatov.

Sadzba dane je 33,19 € ročne za predajný automat.

automaty

Oslobodenie od dane:

Od dane za predajné automaty sú oslobodené predajné automaty vydávajúce:

  • lístky hromadnej dopravy,
  • ochranné prostriedky proti šíreniu nákazlivých chorôb,
  • nealkoholické nápoje pitného režimu vo firmách, školách a zdravotníckych zariadeniach.

Vznik a zánik daňovej povinnosti:

Daňová povinnosť vzniká dňom začatia prevádzkovania predajných automatov a zaniká dňom ukončenia ich prevádzkovania.

Oznamovacia povinnosť, vyrúbenie dane a platenie dane:

  1. Daňovník je povinný písomne oznámiť doporučením listom alebo osobne v obci Šarovce vznik a zánik daňovej povinnosti do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti a v tejto lehote zaplatiť daň na zdaňovacie obdobie alebo pomernú časť dane na zostávajúce mesiace zdaňovacieho obdobia, v ktorom vznikla daňová povinnosť.
  2. V ďalších zdaňovacích obdobiach je daň na zdaňovacie obdobie splatná bez vyrúbenia do 31.januára tohto zdaňovacieho obdobia.
  3. Ak daňová povinnosť zanikne v priebehu zdaňovacieho obdobia a daňovník to oznámi písomne doporučením listom alebo osobne správcovi dane najneskôr do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti podľa § 6, správca dane vráti pomernú časť dane za zostávajúce dni zdaňovacieho obdobia, za ktoré bola daň zaplatená.

Označenie predajných automatov:

Prevádzkovateľ je povinný označiť každý predajný automat štítkom s uvedením týchto údajov:

  • názov, označenie prevádzkovateľa predajného automatu,
  • adresa prevádzky,
  • dátum umiestnenia a začatia prevádzkovania.

Obecný úrad

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu:

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Fotogaléria

Náhodná fotogaléria