Obec Šarovce
Šarovce

Daň za nevýherné hracie prístroje

Predmetom dane za nevýherné hracie pnevyherne automatyrístroje sú hracie prístroje, ktoré sa spúšťajú alebo prevádzkujú za odplatu, pričom tieto hracie prístroje nevydávajú peňažnú výhru a sú prevádzkované v priestoroch prístupných verejnosti (ďalej len „ nevýherné hracie prístroje ”).

Nevýherné hracie prístroje sú:

  • elektronické prístroje na počítačové hry,
  • mechanické prístroje, elektronické prístroje, automaty a iné zariadenia na zábavné hry.

Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nevýherné hracie prístroje prevádzkuje.

Základom dane je počet nevýherných hracích prístrojov.

Sadzba dane je 33,19 € ročne za jeden nevýherný hrací prístroj.

Vznik a zánik daňovej povinnosti:

Daňová povinnosť vzniká dňom začatia prevádzkovania predajných automatov a nevýherných hracích prístrojov a zaniká dňom ukončenia ich prevádzkovania.

Oznamovacia povinnosť

Daňovník je povinný písomne oznámiť doporučením listom alebo osobne obci Šarovce vznik a zánik daňovej povinnosti a v tejto lehote zaplatiť daň za zdaňovacie obdobie alebo pomernú časť dane na zostávajúce mesiace zdaňovacieho obdobia, v ktorom vznikla daňová povinnosť.
V ďalších zdaňovacích obdobiach je daň na zdaňovacie obdobie splatná bez vyrúbenia d 31.januára tohto zdaňovacieho obdobia.
Ak daňová povinnosť zanikne v priebehu zdaňovacieho obdobia a daňovník to oznámi správcovi dane najneskôr do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti podľa § 6, správca dane vráti pomernú časť dane za zostávajúce dni zdaňovacieho obdobia, za ktoré bola daň zaplatená.

Označenie nevýherných hracích prístrojov

Prevádzkovateľ je povinný označiť každý nevýherný hrací prístroj štítkom s uvedením týchto údajov:

  • názov, označenie prevádzkovateľa nevýherného hracieho prístroja,
  • adresa prevádzky,
  • dátum umiestnenia a začatia prevádzkovania.

Obecný úrad

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu:

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Fotogaléria

Náhodná fotogaléria