Obec Šarovce
Šarovce

Daň z nehnuteľnosti

Daň z nehnuteľností zahŕňa:

  • daň z pozemkov
  • daň zo stavieb
  • daň z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome

Za vyrúbenie dane z nehnuteľností je rozhodujúci stav v katastri nehnuteľností k 1.januáru zdaňovacieho obdobia (príslušného kalendárneho roka), pričom daňový subjekt musí podať daňové priznanie na predpísaných tlačivách do 31.januára bežného zdaňovacieho obdobia. Na zmeny skutočností rozhodujúcich pre daňovú povinnosť, ktoré nastanú v priebehu zdaňovacieho obdobia sa neprihliada.

domUpozorňujeme však, že daňovník je aj v priebehu zdaňovacieho obdobia povinný oznámiť správcovi dane všetky skutočnosti rozhodujúce pre vznik, (zánik) daňovej povinnosti ako aj každú zmenu týchto skutočností do 30 dní odo dňa keď tieto skutočnosti nastali (predaj, prevod, dedičstvo, darovanie, stavebné úpravy a pod.).

Predmet dane, daňovníka, sadzbu dane, vznik a zánik daňovej povinnosti, splatnosť dane ako aj daňové úľavy vymedzuje VZN č.1/2009  o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Šarovce.

Ak je pozemok, stavba alebo byt a nebytové priestory v spoluvlastníctve viacerých daňovníkov, daňovníkom daní je každý spoluvlastník podľa výšky svojho spoluvlastníckeho podielu. Ak sa všetci spoluvlastníci dohodnú, daňovníkov dane z nehnuteľností zastupuje jeden z nich a ostatní spoluvlastníci za deň ručia do výšky svojho spoluvlastníckeho podielu.

Potrebné doklady:

Daňové priznanie: k dani z nehnuteľností FO, PO- tlačivá (sú k dispozícii na oddelení daní a poplatkov)

  • Daň z pozemkov: doklad preukazujúci nadobudnutie vlastníctva pozemku (kúpno-predajná zmluva, list vlastníctva)
  • Daň zo stavieb: doklad preukazujúci nadobudnutie stavby (list vlastníctva, pri novostavbe kolaudačné rozhodnutie, fotokópia prvej strany kúpno predajnej zmluvy s vyznačením rozhodnutia o vklade do katastra). Zdaňujú sa aj stavby, ktoré nie sú zapísané v KN.
  • Daň z bytov: doklad preukazujúci vlastníctvo bytu (kúpno-predajná zmluva, darovacia zmluva, list vlastníctva)

Oznámenie o určení spoluvlastníka na podanie daňového priznania k dani z nehnuteľností (sú k dispozícií na oddelení daní a poplatkov).

Formuláre a tlačivá:

daňové priznanie

Potvrdenie o podaní daňového priznania

Potvrdenie o podaní daňového priznania.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 66,54 kB
Stiahnuté: 163×
Vložené: 4. 11. 2020

Poučenie k daňovému priznaniu

Poučenie k daňovému priznaniu.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 153,97 kB
Stiahnuté: 149×
Vložené: 4. 11. 2020

Vzor daňového priznania k dani z nehnuteľností III. oddiel

Vzor daňového priznania k dani z nehnuteľností III. oddiel.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 183,38 kB
Stiahnuté: 192×
Vložené: 4. 11. 2020

Vzor daňového priznania k dani z nehnuteľností IV. oddiel

Vzor daňového priznania k dani z nehnuteľností IV. oddiel.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 160,22 kB
Stiahnuté: 195×
Vložené: 4. 11. 2020

Vzor daňového priznania k dani z nehnuteľností pre FO

Vzor daňového priznania k dani z nehnuteľností pre FO.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 253,12 kB
Stiahnuté: 209×
Vložené: 4. 11. 2020

Vzor daňoveho priznania k dani z nehnuteľností pre PO

Vzor daňoveho priznania k dani z nehnuteľností pre PO.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 244,41 kB
Stiahnuté: 151×
Vložené: 4. 11. 2020

Obecný úrad

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu:

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Fotogaléria

Náhodná fotogaléria