Obec Šarovce
Šarovce

Všeobecne záväzné nariadenia

2024 > 2024

2023 > 2023

VZN č. 7

VZN 7,2023 daň za psa.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 192,33 kB

VZN č. 6

VZN 6, 2023 daň TKO a DSO.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 223,52 kB

VZN č.5

VZN 5, 2023 daň z nehnuteľností.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 246,73 kB

VZN č. 4

VZN obce Šarovce č. 42023 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy, školského klubu detí a zariadenia školského stravovania so sídlom na území obce Šarovce.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 531,07 kB

VZN č.3

VZN o činnostiach ktoré sú v obci Šarovce zakázané alebo obmedzené č.32023.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 386,74 kB

VZN č.2

VZN o dotáciách obce Šarovce č.22023.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 406,39 kB

VZN č.1

VZN O PRAVIDLÁCH ČASU PREDAJA V OBCHODE A ČASU PREVÁDZKY SLUŽIEB NA ÚZEMÍ OBCE ŠAROVCE č.12023.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 438,95 kB

2022 > 2023

Dodatok č. 2 k VZN č. 2/2022

Dodatok č.2 k VZN č. 2 2022.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 428,17 kB

Dodatok č.1 k VZN 2/2022

Dodatok č.1 k VZN č. 2 2022.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 427 kB

VZN č.2/2022

VZN č. 2/2022 ktorým sa určuje výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach so sídlom na území obce Šarovce
VZN č. 2 2022 nové.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 360,29 kB

2022 > 2022

VZN č. 3/2022

VZN č.3 o vyhradení miest a ustanovení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane
VZN č. 3 2022.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 688,79 kB

VZN č.1/2022

VZN obce Šarovce o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa v MŠ, ŠKD, a zariadenia školského stravovania so sídlom na území obce Šarovce
VZN obce Šarovce č. 1 2022.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 190,78 kB

2021 > 2021

VZN č. 1/2021

VZN obce Šarovce o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa v MŠ, ŠKD, a zariadenia školského stravovania so sídlom na území obce Šarovce
VZN č.1 2021 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy,školského klubu detí a zariadenia školského stravovania so sídlom na území obce Šarovce.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 382,46 kB

2020 > 2021

VZN č. 4/2020

VZN o dani z nehnuteľností
VZN č. 42020 o dani z nehnuteľnosti.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 327,85 kB

VZN č. 3/2020

VZN o zákaze prevádzkovania hazardných hier na území obce Šarovce
VZN č.3 2020 o zákaze prevádzkovania hazardných hier na území obce Šarovce.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,16 MB

VZN č. 2/2020

Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Šarovce
Všeobecne záväzné nariadenie obce č.022020.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,16 MB

VZN č. 1/2020

Rokovací poriadok OZ
VZN č. 1 2020 Rokovací poriadok.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1005,36 kB

2019 > 2020

VZN č. 3/2019

Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2019 o dani z nehnuteľností
VZN č.3 2019 o DzN.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 222,4 kB

2019 > 2019

VZN č. 1/2019

Všeobecne záväzné nariadenie obce Šarovce č. 1/2019 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy, školského klubu detí a zariadenia školského stravovania so sídlom na území obce Šarovce
VZN č. 1 2019.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 123,8 kB

VZN č.2/2019

Všeobecne záväzné nariadenie obce Šarovce č. 2/2019, ktorým sa určuje výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach so sídlom na území obce Šarovce
VZN č. 2 2019.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 124,26 kB

2018 > 2018

VZN č. 1/2018

Všeobecne záväzné nariadenie obce Šarovce č. 1/2018 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy, školského klubu detí a zariadenia školského stravovania so sídlom na území obce Šarovce
VZN č. 1 2018.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 212,91 kB

VZN č.2/2018

Všeobecne záväzné nariadenie obce Šarovce č. 2/2018 o zneškodňovaní obsahu žúmp na území obce Šarovce
VZN č. 2 2018.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 273,78 kB

VZN č.3/2018

Všeobecne záväzné nariadenie obce Šarovce č. 3/2018 o udržiavaní čistoty, údržba verejných priestranstiev a verejnej zelene na území obce Šarovce
VZN č. 3 2018.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 294,23 kB

2016 > 2017

VZN 3/2016

Všeobecne záväzné nariadenie obce Šarovce č. 3/2016 o používaní zábavnej pyrotechniky
vzn-č.-3 2016-o -pyrotechnike.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 362,24 kB

2016 > 2016

VZN č.2/2016

VZN č. 2/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Šarovce
vzn č 2 2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Šarovce.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 543,81 kB

VZN 1/2016

VZN č. 1/2016 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy,školského klubu detí a zariadenia školského stravovania so sídlom na území obce Šarovce
scan.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,31 MB

2015 > 2019

Dodatok č. 1 k VZN č.2/2015

o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Dodatok-poplatok za komunálny odpad.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 125,9 kB

2015 > 2016

VZN č.2/2015

VZN obce Šarovce č. 2/2015 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
vzn č 2 2015.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 283,32 kB

2015 > 2015

VZN č.1/2015

VZN obce Šarovce č. 1/2015 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a o trhovom poriadku na území obce Šarovce
scan1.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 580,83 kB

2014 > 2015

VZN 2/2014

VZN č. 2/2014 - o zákaze prevádzkovania hazardných hier na území obce Šarovce
skmbt_c22414100714400.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 341,48 kB

VZN 3/2014

VZN č.3/2014 - o dani z nehnuteľností
skmbt_c22415031610190.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 977,08 kB

VZN 4/2014

VZN č.4/2014 - o zákaze prevádzkovania hazardných hier na území obce Šarovce
skmbt_c22415031610170.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 345,84 kB

VZN 1/2014

VZN č.1/2014 - Prevádzkový poriadok pohrebiska
skmbt_c22414073115050.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 3,5 MB

2013 > 2015

VZN 1/2013

VZN č.1/2013 o nakladaní s odpadom
skmbt_c22414012215020.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 3,9 MB

VZN 2/2013

VZN č.2/2013 o spôsobe náhradného zásobovania vodou
skmbt_c22414012215030.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,69 MB

VZN 3/2013

VZN č.3/2013 o obecnej polícii
skmbt_c22414012215050.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 680,75 kB

VZN 4/2013

VZN č.4/2013 o dani z nehnuteľností
skmbt_c22414012215060.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 884,11 kB

VZN 5/2013

VZN č.5/2013 o miestnych daniach
skmbt_c22414012215061.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,23 MB

2012 > 2016

VZN 4/2012 doplnenie - Dodatok č.1

VZN č.4/2012 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
scan0001.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 2,61 MB

2012 > 2015

VZN 5/2012

VZN č.5/2012 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy, školského klubu detí a zariadenie školského stravovania so sídlom na území obce Šarovce
skmbt_c22414012216390.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 828,25 kB

VZN 3/2012

VZN 3/2012 o dani z nehnuteľností
skmbt_c22414012216380.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 939,42 kB

VZN 2/2012 - doplnenie

Doplnenie VZN 2/2012 obce Šarovce o podmienkach poskytovania dotácií z prostriedkov obe Šarovce
skmbt_c22414012216370.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 823,49 kB

VZN 2/2012

Všeobecne záväzné nariadenie č.2/2012 o podmienkach poskytovania dotácií z prostriedkov obce Šarovce
vzn_c.2-2012 o podmienkach poskytovania dotacií z prostriedkov obce sarovce.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 6,65 MB

VZN 1/2012

Všeobecne záväzné nariadenie č.1/2012 - Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Šarovce
vzn c.1-2012 zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce sarovce.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 5,56 MB

2011 > 2019

Dodatok č. 2 k VZN 3/2011

o príspevkoch na čiastočnú úhradu nákladov za pobyt dieťaťa v materskej škole, v školskom klube detí a výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov za stravovanie dieťaťa v školskej jedálni
Dodatok č. 2 k VZN č. 3 2011.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 86,37 kB

2011 > 2018

Dodatok č.1 k VZN č. 3/2011

Dodatok č. 1 k VZN č. 3/2011 o príspevkoch na čiastočnú úhradu nákladov za pobyt dieťaťa v materskej škole, v školskom klube detí a výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov za stravovanie dieťaťa v školskej jedálni
Dodatok č.1 k VZN č. 3 2011 (003).pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 198,9 kB

2011 > 2015

VZN 3/2011

VZN č.3/2011 o príspevkoch na čiastočnú úhradu nákladov za pobyt dieťaťa v materskej škole, v školskom klube detí a výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov za stravovanie dieťaťa v školskej jedálni
skmbt_c22414012216490.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,14 MB

VZN 1/2011 o ochrane pred povodňami

Všeobecne záväzné nariadenie 1/2011 o ochrane pred povodňami
vzn1-2011.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 5,12 MB

VZN 2/2011 o vytvorení školských obvodov

Všeobecne záväzné nariadenie č.2/2011 obce Šarovce o vytvorení školských obvodov
vzn č. 2 2011.jpg
Typ súboru: JPG obrázok, Velkosť: 137,53 kB

2010 > 2015

1/2010

VZN č.1/2010 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ, ŠKD a ZŠS so sídlom na území obce Šarovce
vzn012010.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 46,6 kB

2009 > 2019

4/2009

VZN č.4/2009 o poskytovaní sociálnej výpomoci a návratnej výpomoci občanom v hmotnej núdzi, starobným a invalidným dôchodcom
VZN č. 4 2009.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 275,4 kB

Dodatok č.1 VZN 4/2009

Dodatok č.1 k VZN 4 2009.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 554,03 kB

Dodatok č.2 VZN 4/2009

Dodatok č.2 k VZN 04 2009.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 663,44 kB

2009 > 2015

1/2009

VZN č.1/2009 o dani z nehnuteľnosti
vzn c.12009 o dani z nehnutelnosti.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 72,16 kB

2/2009

VZN č.2/2009 o miestnom poplatku za KO
vzn c.2-2009 o miestnom poplatku za komunalny odpad.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 83,03 kB

3/2009

VZN č.3/2009 o poskytovaní dotácií
vzn c.3 2009 o poskytovani dotacii.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 75,13 kB

5/2009

VZN č.5/2009 o podmiankach poskytovania sociálnych služieb na území obce Šarovce.
vzn5-2009.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,77 MB

6/2009

VZN č.6/2009, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu obce Šarovce
vzn c.6.2009 o uzemnom plane.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 66,93 kB

2008 > 2015

2/2008

VZN č.2/2008 o niektorých podmienkach držania psov
vzn c. 22008 o niektorych podmienkach drzania psov.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 71,9 kB

3/2008

VZN č.3/2008 o príspevkoch na čiastočnú úhradu nákladov za pobyt dieťaťa v materskej škole, v školskom klube detí a výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov za stravovanie dieťaťa v školskej jedálni
vzn c.32008 o prispevkoch na ciast. uhradu nakladov.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 77,35 kB

3/2008 zmena

VZN č.3/2008 o príspevkoch na čiastočnú úhradu nákladov za pobyt dieťaťa v materskej škole, v školskom klube detí a výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov za stravovanie dieťaťa v školskej jedálni
zmena vzn c.3 - 2008.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 61,79 kB

2007 > 2015

1/2007

VZN č.1/2007 o vytvorení školských obvodov
vzn c.12007 o vytvoreni skolskyych obvodov.doc.12007 o vytvoreni skolskych obvodov.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 53,38 kB

2006 > 2015

2/2006

VZN č.2/2006 o triedenom zbere domového odpadu
vzn c.22006 o triedenom zbere dom.odpadu.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 86,75 kB

3/2006

vzn c. 32006 socialna kuratela.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 81,43 kB

2005 > 2015

7/2005

VZN č.7/2005 o dani za jadrové zariadenie
vzn c.7-2005 o dani za jadrove zariadenie.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 61,4 kB

3/2005

VZN č.3/2005 o dani za psa
vzn - dan za psa.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 63,25 kB

4/2005

VZN č.4/2005 o dani za užívanie verejného priestranstva
vzn c.4 2005 dan za uzivanie verejneho priestranstva.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 64,05 kB

5/2005

VZN č.5/2005 o dani za nevýherné hracie prístroje
vznc. 52005 dan za nevyherne hracie pristroje.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 63,67 kB

6/2005

VZN č.6/2005 o dani za predajné automaty
vzn-c. 62005 dan za predajne automaty.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 71,63 kB

2003 > 2015

2/2003

VZN č.2/2003 o náhradách za poskytovanú opatrovateľskú službu
vzn c. 2 2003 o nahradach za poskytnutu opatr. sluzbu.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 74,92 kB

2001 > 2015

1/2001

VZN č.1/2001 o poskytovaní informácií
vzn c.1 2001 o poskytovani informacii.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 84,54 kB

1999 > 2015

2/1999

VZN č.2/1999 o zákaze hazardných hier a pitia alkoholu na verejných priestranstvách
vzn-c.2 99 zakaz hazardnych hier a pitia alkoholu.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 51,9 kB

1998 > 2015

6/1998

VZN č.6/1998 o vybavovaní petícií
vzn c. 6 98 o vybavovani peticii.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 80,06 kB

7/1998

VZN č.7/1998 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a o trhovom poriadku na území obce Šarovce
vzn c. 7 98o podmienkach predaja.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 97,42 kB

8/1998

VZN č.8/1998 o vymedzení miest na vylepovanie volebných plagátov
vzn c.898 o vymedzeni miest na vylep. plagatov.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 57,46 kB

1996 > 2015

1/1996

VZN č.1/1996 o prevode vlastníctva bytov a nebytových priestorov v domoch vo vlastníctve obce
vzn c.196 o prevode vlastnictva bytov.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 77,21 kB

1994 > 2015

2/1994

VZN č.2/1994 o poskytovaní dotácií právnickým osobám a návratných finančných výpomocí fyzickým osobám
vzn c.21994 o poskytovani dotacii.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 58,77 kB

4/1994

VZN č.4/1994 o zákaze parkovania kolesových motorových vozidiel a ťažkých mechanizmov na trasách stredotlakového plynovodu
vzn c.41994 o zakaze parkovania.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 54,1 kB

1992 > 2015

2/1992

VZN č.2/1992 o miestnych poplatkoch
vzn c.21992 o miestnych poplatkoch.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 86,15 kB

3/1992

VZN č.3/1992 o obecnej polícii
vzn c.31992 o obecnej policii.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 78,49 kB

1991 > 2015

3/1991

VZN č.3/1991 o všeobecne čistote a poriadku v obci
vzn c.3 1991 o vseobecnej cistote a poriadku v obci.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 78,51 kB

Obecný úrad

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu:

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie