Navigácia

Obsah

Aktuality

17.04.2018

Súťaž varenia kotlíkového gulášu

Dňa 01.05.2018 obec Šarovce organizuje akciu : Súťaž varenia kotlíkového gulášu. Kto má záujem sa zúčastniť ako súťažiaci môže sa prihlásiť na tel. čísle 036/7792056, alebo osobne na Obecnom úrade v Šarovciach do 26.04.2018. Viac Info :

Detail

13.04.2018

Kvitnúca jar

Dňa 12.04.2018 detičky z materskej škôlky vysadili veľa pekných kvetov na Centrálnu zónu. Aj napriek snahe našej vyrastajúcej mládeže, ktorá to každoročne ničí. Ak si myslíte, že je to správne a chcete im tú radosť pokaziť , môžete v tom aj tento rok pokračovať. Uvidíme či sa vieme radovať z krásy, či vieme byť milí? 2018.04.12 én Centrális zónán a gyerekek az Óvodából kiültettek sok szép virágot, annak ellenére, hogy évente az ifjúság tönkre teszi a virágokat. Ha idén is úgy gondolják, hogy ez helyes, szomorúságot és kárt szeretnének okozni mindenkinek idén is megtehetik. Vajon tudunk örülni a szépnek? Tudunk kedvesek, lenni?

Detail

29.03.2018

Výlet do Banskej Štiavnice

Oznamujeme záujemcom, že organizujeme výlet do historickej Banskej Štiavnice dňa 19.04.2018. Záujemci sa môžu hlásiť na Obecnom úrade v pracovných dňoch u sl. Boháčovej.

Detail

27.03.2018

Dedinské múzeum – výstava „ Obec vo farbách čierno bielo “

Obec Šarovce Vás pozýva v mesiacoch apríl – máj – jún na výstavu do dedinského múzea, kde si môžete pozrieť fotografie od autorky Katariny Bordánovej. Návštevu múzea si dohodnite telefonicky na č. 036/7792056, alebo osobne na obecnom úrade počas pracovnej doby.

Detail

21.11.2017

Vývoz žúmp/szennyvíz kihúzása

Oznamujeme občanom, že od novembra 2017 je možnosť na Obecnom úrade v Šarovciach nahlásiť vývoz žúmp. Poplatok za 1 vývoz / 6m3 je 21 €. Vývozy sa budú uskutočňovať každý pondelok a štvrtok. Ezúton tájékoztatjuk lakosainkat, hogy a helyi községházán megrendelhető szennyvíz szippantás. A szolgáltatás díja 21 Euró / 6cm3, hétfőn és csütörtökön fogják elvégezni.

Detail

20.04.2018

Návšteva Banskej Štiavnice

Návšteva Banskej Štiavnice

Historické mesto Banská Štiavnica vdýchla do nás 19.04.2018 svoju multikultúrnu minulosť. Spomínali sme na Andreja Sládkoviča a jeho veľkú lásku Máriu Pischlovú. Kochali sme sa unikátnym morovým stĺpom, snáď najväčším v Európe. Navštívili sme Berggericht s mineralogickou expozíciou. Zo starého zámku sme videli na Kalváriu a čaro celého mesta. Živý Betlehem vzal slovo z úst a nemým úžasom sme prežívali a obdivovali prácu šikovného rezbára. Na Počúvadle sme boli hosťami pani Blaškovej s jej výbornými knedličakmi a divinou. poslednou zastávkou bol Antol v súčasnosti nazývaný svätý Anton. Pán riaditeľ múzea nás previedol komnatami, poľovníckou výstavou a krásnou kaplnkou. na ceste domov si mohol kto chcel načerpať vodu z prameňa , ktorá vraj robí zázraky...Bol to ozaj dokonalý a zázračný deň.

Detail

17.04.2018

III. Medzinárodná konferencia obecných a mestských polícií 11.-13.4.2018 / Olomouc

III. Medzinárodná konferencia obecných a mestských polícií 11.-13.4.2018 / Olomouc

Aj tento rok sa pracovník obecnej polície zúčastnil Medzinárodnej konferencie obecných a mestských polícií Vyšehradskej štvorky, ktorá sa tento rok konala v priestoroch Právnickej fakulty v meste Olomouc. Jednotlivé body programu sa týkali bezpečnosti zabezpečenia priestoru ( Európu ovláda teror, nelegálne migrácie, kybernetické hrozby ďalej hrozia možné útoky či už v nákupných centrách, na námestiach, koncertoch, štadiónoch – nakoľko tieto sú pre útočníkov lákavé ), drogovej problematiky a následnej prevencie, spomínaná bola legislatíva a tiež trendy v moderných technológiách – ako napr. špeciálne vybavený automobil s kamerovým systémom schopným monitorovať za jazdy 360° okolo. Organizátori urobili z jednodenného formátu viacdennú debatu, v rámci ktorej odborníci z ČR, SR a Poľska pripravili pre účastníkov konferencie odborné prednášky a diskusie, zúčastnení si vymenili vzájomné skúsenosti a odovzdali si nové informácie, ktoré následne budú aplikovať do praxe.

Detail