Navigácia

Obsah

 

Zverejnené dokumenty :

-  Komunitný plán sociálnych služieb obce Šarovce na roky 2016 - 2025 : tu ku stiahnutiu

 - POH Šarovce na roky 2016 - 2020: tu ku stiahnutiu 

-  PHSR obce Šarovce na roky 2016 - 2025 : tu ku stiahnutiu