Obsah

Zmluva o podpore na zhotovenie busty Marca Aurélia Stiahnuté: 246x | 22.04.2015

Zmluva o poskytovaní auditorských služieb Stiahnuté: 239x | 22.04.2015

Dodatok č.1 k dohode o podmienkach vykonávania aktivačnej činnosti Stiahnuté: 238x | 22.04.2015

Dodatok č.1 k dohode o podmienkach vykonávania aktivačnej činnosti Stiahnuté: 240x | 22.04.2015

Dohoda o pomoci v hmotnej núdzi Stiahnuté: 228x | 22.04.2015

Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia do distribučnej sústavy Stiahnuté: 237x | 22.04.2015

Dodatok č.1 k dohode na vykonávanie aktivačnej činnosti Stiahnuté: 235x | 22.04.2015

Dodatok č.1 k dohode na vykonávanie aktivačnej činnosti Stiahnuté: 243x | 22.04.2015

Dohoda na vykonávanie aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb Stiahnuté: 223x | 22.04.2015

Dodatok č.3 k zmluve o nájme Stiahnuté: 305x | 22.04.2015

Dodatok č.1 k zmluve č.44/ZD2-27/14 Stiahnuté: 248x | 22.04.2015

Dodatok č.2 k zmluve o dielo Stiahnuté: 250x | 22.04.2015

Zmluva o dielo Stiahnuté: 241x | 22.04.2015

Dohoda na vykonanie aktivačnej činnosti Stiahnuté: 240x | 22.04.2015

Zmluva o dielo - zhotovenie projektu stavby Stiahnuté: 248x | 22.04.2015

Zmluva o dielo Stiahnuté: 257x | 22.04.2015

Zmluva o termínovanom úvere Stiahnuté: 252x | 22.04.2015

Zmluva o poskytnutí finančného daru Stiahnuté: 296x | 22.04.2015

Dodatok k dohode na vykonanie aktivačnej činnosti Stiahnuté: 274x | 22.04.2015

Zmluva o zabezpečení reklamných a propagačných služieb Stiahnuté: 267x | 22.04.2015

Stránka