Obsah

Objednávka 1/2015 - Mgr.Miloš Gerši Stiahnuté: 287x | 01.01.2015

Zmluva o spolupráci Stiahnuté: 258x | 22.04.2015

Rámcová zmluva o dielo Stiahnuté: 290x | 22.04.2015

Zmlzuva o poskytovaní technickej služby Stiahnuté: 245x | 22.04.2015

Dohoda na vykonanie aktivačnej činnosti Stiahnuté: 246x | 22.04.2015

Zmluva o zabezpečení niektorých činností Pracovnej Zdravotnej Služby Stiahnuté: 259x | 22.04.2015

Dodatok k zmluve o nájme poľnohospodárskych pozemkov Stiahnuté: 261x | 22.04.2015

Zmluva o spolupráci Stiahnuté: 258x | 22.04.2015

Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb Stiahnuté: 349x | 22.04.2015

Zmluva o grantovom účte Stiahnuté: 295x | 22.04.2015

Objednávka 9/2014 - Július Orem Stiahnuté: 241x | 01.01.2014

Objednávka 8/2014 - VODOSTAV Stanislav Orovnický Stiahnuté: 278x | 01.01.2014

Objednávka 7/2014 - Ing. Juhász Július Stiahnuté: 277x | 01.01.2014

Objednávka 6/2014 - LS spol. s r.o. Stiahnuté: 270x | 01.01.2014

Objednávka 1/2014 - Kataster nehnuteľností Stiahnuté: 385x | 01.01.2014

Dodatok č.2 k zmluve o vzájomnej spolupráci Stiahnuté: 255x | 22.04.2015

Dodatok č.1 k Zmluve o vzájomnej spolupráci pri implementácii inkluzívneho modelu vzdelávania na predprimárnom stupni školskej sústavy Stiahnuté: 269x | 22.04.2015

Zmluva o zabezpečení stavebného dozoru pri výstavbe Stiahnuté: 250x | 22.04.2015

Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb Stiahnuté: 292x | 22.04.2015

Zmluva o poskytovaní verejných služieb Stiahnuté: 316x | 22.04.2015

Stránka