Obsah

Objednávka 1/2015 - Mgr.Miloš Gerši Stiahnuté: 303x | 01.01.2015

Zmluva o spolupráci Stiahnuté: 267x | 22.04.2015

Rámcová zmluva o dielo Stiahnuté: 302x | 22.04.2015

Zmlzuva o poskytovaní technickej služby Stiahnuté: 255x | 22.04.2015

Dohoda na vykonanie aktivačnej činnosti Stiahnuté: 257x | 22.04.2015

Zmluva o zabezpečení niektorých činností Pracovnej Zdravotnej Služby Stiahnuté: 270x | 22.04.2015

Dodatok k zmluve o nájme poľnohospodárskych pozemkov Stiahnuté: 273x | 22.04.2015

Zmluva o spolupráci Stiahnuté: 266x | 22.04.2015

Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb Stiahnuté: 360x | 22.04.2015

Zmluva o grantovom účte Stiahnuté: 308x | 22.04.2015

Objednávka 9/2014 - Július Orem Stiahnuté: 254x | 01.01.2014

Objednávka 8/2014 - VODOSTAV Stanislav Orovnický Stiahnuté: 287x | 01.01.2014

Objednávka 7/2014 - Ing. Juhász Július Stiahnuté: 286x | 01.01.2014

Objednávka 6/2014 - LS spol. s r.o. Stiahnuté: 281x | 01.01.2014

Objednávka 1/2014 - Kataster nehnuteľností Stiahnuté: 400x | 01.01.2014

Dodatok č.2 k zmluve o vzájomnej spolupráci Stiahnuté: 268x | 22.04.2015

Dodatok č.1 k Zmluve o vzájomnej spolupráci pri implementácii inkluzívneho modelu vzdelávania na predprimárnom stupni školskej sústavy Stiahnuté: 281x | 22.04.2015

Zmluva o zabezpečení stavebného dozoru pri výstavbe Stiahnuté: 262x | 22.04.2015

Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb Stiahnuté: 302x | 22.04.2015

Zmluva o poskytovaní verejných služieb Stiahnuté: 327x | 22.04.2015

Stránka