Obsah

Zmluva PPA - Rekonštrukcia verejného osvetlenia obce Šarovce Stiahnuté: 480x | 22.04.2015

Ochrana územia pred vnútornými vodami Stiahnuté: 441x | 22.04.2015

Zmluva o grantovom účte - Ochrana územia pred vn.vodami Stiahnuté: 423x | 22.04.2015

Zmluva o grantovom účte - Program Zamestnanosť MRK Stiahnuté: 401x | 22.04.2015

Dodatok k zmluve - Zlepšenie zamestnanosti - Zberný dvor Stiahnuté: 418x | 22.04.2015

Zmluva o grantovom účte Stiahnuté: 464x | 22.04.2015

Zmluva o dielo - CZ CZ Nitra Stiahnuté: 465x | 22.04.2015

Zmluva o dielo na zhotovenie projektu stavby Stiahnuté: 493x | 22.04.2015

Zmluva o dielo - Tostav Stiahnuté: 469x | 22.04.2015

Dohoda podľa §50j - Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Levice Stiahnuté: 451x | 22.04.2015

Slovenská katolícka charita - zmluva o spolupráci Stiahnuté: 471x | 22.04.2015

Dohoda o zabezpečení absolventskej praxe Stiahnuté: 446x | 22.04.2015

Zmluva o zabezpečení stavebného dozoru Stiahnuté: 452x | 22.04.2015

Zmluva o dielo - INPEK s.r.o. Stiahnuté: 504x | 22.04.2015

Objednávka 17/2011 - Focus Stiahnuté: 358x | 01.01.2011

Objednávka 16/2011 - Haslex-Levice Stiahnuté: 489x | 01.01.2011

Objednávka 15/2011 - Erik Sedlak Stiahnuté: 419x | 01.01.2011

Objednávka 14/2011 - Focus Stiahnuté: 406x | 01.01.2011

Objednávka 13/2011 - Správa katastra Levice Stiahnuté: 417x | 01.01.2011

Objednávka 12/2011 - Antal Árpád Stiahnuté: 424x | 01.01.2011

Stránka