Obsah

Zmluva PPA - Rekonštrukcia verejného osvetlenia obce Šarovce Stiahnuté: 492x | 22.04.2015

Ochrana územia pred vnútornými vodami Stiahnuté: 449x | 22.04.2015

Zmluva o grantovom účte - Ochrana územia pred vn.vodami Stiahnuté: 436x | 22.04.2015

Zmluva o grantovom účte - Program Zamestnanosť MRK Stiahnuté: 412x | 22.04.2015

Dodatok k zmluve - Zlepšenie zamestnanosti - Zberný dvor Stiahnuté: 432x | 22.04.2015

Zmluva o grantovom účte Stiahnuté: 476x | 22.04.2015

Zmluva o dielo - CZ CZ Nitra Stiahnuté: 476x | 22.04.2015

Zmluva o dielo na zhotovenie projektu stavby Stiahnuté: 512x | 22.04.2015

Zmluva o dielo - Tostav Stiahnuté: 477x | 22.04.2015

Dohoda podľa §50j - Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Levice Stiahnuté: 462x | 22.04.2015

Slovenská katolícka charita - zmluva o spolupráci Stiahnuté: 480x | 22.04.2015

Dohoda o zabezpečení absolventskej praxe Stiahnuté: 458x | 22.04.2015

Zmluva o zabezpečení stavebného dozoru Stiahnuté: 461x | 22.04.2015

Zmluva o dielo - INPEK s.r.o. Stiahnuté: 515x | 22.04.2015

Objednávka 17/2011 - Focus Stiahnuté: 370x | 01.01.2011

Objednávka 16/2011 - Haslex-Levice Stiahnuté: 571x | 01.01.2011

Objednávka 15/2011 - Erik Sedlak Stiahnuté: 432x | 01.01.2011

Objednávka 14/2011 - Focus Stiahnuté: 415x | 01.01.2011

Objednávka 13/2011 - Správa katastra Levice Stiahnuté: 427x | 01.01.2011

Objednávka 12/2011 - Antal Árpád Stiahnuté: 435x | 01.01.2011

Stránka