Obsah

Dohoda č.30/§50j/NS/2015 - UPSVaR Stiahnuté: 351x | 08.09.2015

Right Power energy Stiahnuté: 319x | 20.08.2015

Objednávka 07/2015 OÚ Katastrálny úrad Stiahnuté: 294x | 06.08.2015

Zmluva o dielo - dodatok č.1 CM Projekt Stiahnuté: 273x | 04.08.2015

Dodatok č. 1 Staveb.dozor p. Ješko - rekonštr.ZŠ s MŠ Stiahnuté: 309x | 31.07.2015

Staveb.dozor p. Ješko - rekonštr.ZŠ s MŠ Stiahnuté: 332x | 31.07.2015

Dohoda - Soc.poisť / SHR/ Stiahnuté: 292x | 08.07.2015

Zmluva o poskytovaní služieb - Visions, s.r.o. Stiahnuté: 323x | 19.06.2015

Rozpočet + prílohy / Novosedlík spol. s.r.o./ Stiahnuté: 369x | 15.06.2015

Zmluva o dielo č. 115/2015, Novosedlík spol.s.r.o. Stiahnuté: 336x | 15.06.2015

Dohoda č. 17/§52/2015 - ÚPSVaR Levice Stiahnuté: 375x | 15.06.2015

Zmluva - Galileo Corporation, s.r.o. Stiahnuté: 364x | 07.05.2015

Zmluva o dielo - Galileo Corporation, s.r.o. Stiahnuté: 463x | 07.05.2015

Dohoda č. 35/2015/§54 - VZ ÚPSVaR Stiahnuté: 333x | 28.04.2015

Dodatok č.2 k Licenčnej zmluve- MADE spol.s.r.o. Stiahnuté: 350x | 24.04.2015

Objednávka 06/2015 - CBS . s.r.o. Stiahnuté: 325x | 23.04.2015

Objednávka 5/2015 - Erik Sedlák LAHER Stiahnuté: 311x | 23.04.2015

Objednávka 4/2015 -CBS spol, s.r.o. Stiahnuté: 344x | 23.04.2015

Objednávka 3/2015 - Petit Press Stiahnuté: 320x | 01.01.2015

Objednávka 2/2015 - Erik Sedlák Stiahnuté: 336x | 01.01.2015

Stránka