Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
17.10.2018

Dohoda

18/15/010/65

Neuvedené

Obec Šarovce

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Levice

05.10.2018

Zmluva

12973808U02

135 000,00 EUR

Obec Šarovce

Environmentálny fond

28.09.2018

Zmluva o dielo

ID39/2018

48 944,96 EUR

NIKIN s.r.o.

Obec Šarovce

26.09.2018

Zmluva

ID42/2018

800,00 EUR

Alexander Ješko

Obec Šarovce

21.09.2018

zmluva o spolupráci

ID40/2018

Neuvedené

Obec Šarovce

Univerzita konštantína Felozofa-Fakulta sociálnch vied a zdravotníctva v NR

10.09.2018

Zmluva o spracovaní osobných údajov

ID37/2018

Neuvedené

Obec Šarovce

Made spol. s.r.o.

28.08.2018

Zmluva o dielo

ID36/2018

139 027,06 EUR

STAVMONT Želiezovce spol. s.r.o.

Obec Šarovce

10.08.2018

Zmluva o dielo

PS-01/2018

4 000,00 EUR Štyritisíc

CITYPLAN, s.r.o.

Obec Šarovce

06.08.2018

Zmluva o službách

I0810/1

990,00 EUR

OPEN DOOR Občianske združenie, Vinohradnícka 149/1, 927 15 Šaľa

Obec Šarovce

06.08.2018

zmluva o grantovom účte

2201606040

Neuvedené

Prima banka Slovensko a.s.

Obec Šarovce

30.07.2018

Dohoda

18/15/50j/52

4 663,80 EUR

Obec Šarovce

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Levice

12.06.2018

Zmluva o umeleckom výkone

ID33

950,00 EUR

Obec Šarovce

Claudia Štrúbelová

28.05.2018

Zmluva o balíčku GDPR

ID32

180,00 EUR

Galileo Corporation s.r.o.

Obec Šarovce

28.05.2018

Zmluva o spracovaní osobných údajov

ID31

Neuvedené

Galileo Corporation s.r.o.

Obec Šarovce

24.05.2018

Dohoda

18/15/50j/37

27 982,80 EUR

Obec Šarovce

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Levice

26.04.2018

Dohoda o príspevku na podporu rozvoja miestnej a reg.zamestnanosti podľa §50 j zákona č.5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

18/15/50j/32

4 663,80 EUR

Obec Šarovce

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Levice

26.03.2018

Zmluva o dielo

ID28

38 400,00 EUR

Obec Šarovce

BITUMEN s.r.o.

22.03.2018

Zmluva o službách

ID 29 - 200318/3

500,00 EUR

OPEN DOOR , s.r.o.

Obec Šarovce

16.03.2018

Zmluva o servisnej činnosti

ID27

42,00 EUR

Obec Šarovce

ENERCOM s.r.o., Novozámocká 102, 949 01 Nitra

20.02.2018

Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb obci

Dohoda 18/15/052/2

7 877,70 EUR

Obec Šarovce

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Levice

14.02.2018

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

072018

2 400,00 EUR

Obec Šarovce

Ing.Juliana Farkasová - audítor

05.02.2018

Kúpna zmluva

1/2018

1 322,02 EUR

Diana Csuvarová

Obec Šarovce

02.02.2018

Mandátna zmluva

2018/25

360,36 EUR

JUDr.Gabriel Turza - advokát

Obec Šarovce

01.02.2018

Rámcová zmluva o dielo

2018/26

Neuvedené

Obec Šarovce

OREM ELEKTRO

30.01.2018

Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti

18/15/50j/2

3 109,20 EUR

Obec Šarovce

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Levice

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: