Navigácia

Obsah

Výrub drevín

Tlačivo na podanie žiadosti o povolenie na výrub dreviny na súkromnom pozemku nájdete v nižšie priloženom súbore.

Povolenie - výrub dreviny žiadosť 

Informácia o začatí stavebného konania :