Navigácia

Obsah

Zber odpadu

V obci Šarovce bol zavedený zber odpadov. Zber separovaného odpadu vykonáva firma SLUŽBY Šarovce už od roku 1996 nielen pre našu obec,ale aj pre iné obce z okolia. Táto firma sa venuje zberu plastov, skla a papiera už mnoho rokov a jej sortiment zberu sa rozšíril aj o ďalšie materiály - tetrapak, polystyrén a malé kovové obaly. Zber separovaného odpadu sa vykonáva 1x mesačne.

Plán vývozu na II. polrok 2017

   Dátum  Deň
  7.  03.07.2017   pondelok
  8.  01.08.2017   utorok
  9.  04.09.2017   pondelok
  10.  02.10.2017   pondelok
  11.  06.11.2017   pondelok
  12.  04.12.2009   pondelok

 

Nakladanie s komunálnym odpadom (KO) zabezpečuje v súčasnosti Tekovská ekologická spoločnosť s.r.o. z Nového Tekova. Zber KO sa vykonáva 2x mesačne každý druhý utorok.

Ako separovať?

Patrí do separovaného odpadu Nepatrí do separovaného odpadu
PLASTY

všetky plastové fľaše od minerálnych nápojov, octu, pochutín, čistiacich, dezinfekčných a kozmetických výrobkov,  fľaše z jedlého oleja, všetky tégliky z jogurtov, miláčikov, pudingov, masla, horčice, smotany, tresky, majonézy, tvarohu, všetky tetrapakové obaly (krabice) od džúsov, mlieka a kakaa, mliekové sáčky v čistom stave, fóliu, streč fóliu, všetky fóliové a igelitové tašky, záhradkárske, pivové a malinovkové preprávky, lavóre, vinohradnícke škopky, bandasky od postrekov, vedrá, kvetináče a výplne dezertných krabíc.

 

fľaše od motorového oleja, mazív a jedov

plasty

Všetky PET fľaše prosím stlačiť
PAPIER

všetky druhy novín, časopisov, tlačovín, letákov,kníh, katalógov, zošitov, sáčkov, krabíc od liekov, dezertov, kartónových krabíc

papier

celofánové sáčky od cestovín, WC papier, hygienické vreckovky, vložky, plienky

 

 

 

 

 

 

SKLO
všetky druhy bieleho a farebného skla a zaváracích pohárovsklo

porcelán, zrkadlá, sklo kombinované s iným materiálom

 

 

 

 

 

 

 

 

MALÉ KOVOVÉ OBALY
alko a nealko plechovice, konzervy pre psov, mačky, paštéky a všetky konzervárenské plechovice potravinového charakteru, sáčky od kávy, polievok, korenín, hliníkové obaly z masla, tvarohu, čokolád, dezertov, salóniek, žuvačiek, keksíkov, z paštét, viečka z jogurtov, pláty z liekov, všetky druhy viečok (okrem pivových), staré hliníkové riady, potravinové dózy, krabice, pudrenky, tabatierky Kovove odpady
POLYSTYRÉN
ochranné obaly elektrospotrebičov