Navigácia

Obsah

Životné prostredie

Obec Šarovce, s ohľadom na svoju polohu na pravej strane Hrona venuje patričnú pozornosť životnému prostrediu. Kedže spodné vody boli nadmerne znečistené, už v roku 1993 bolo rozhodnuté o likvidácii smetiska vo Veľkých Šarovciach. V záujme ochrany životného prostredia bola zlikvidovaná časť smetiska, zámerom bolo celé odstrániť a celú oblasť uviesť do predošlého stavu a na jeho mieste vybudovať oddychovú zónu - rybníky.

rybnik

Čierne skládky odpadov

Problém s čiernymi skládkami odpadu má snáď každá obec a mesto na Slovensku, Šarovce nevynímajúc. Nelegálne skládky sú pre samosprávy nočnou morou a úplne ničia ich snahu zaistiť kvalitné životné prostredie pre svojich obyvateľov. Čierne skládky odpadu stoja obec nemalé peniaze a majú negatívny dopad na rozpočet. Na čiernych skládkach možno nájsť stavebný odpad, konáre, perie, ale aj klasický zmiešaný odpad z domácností. 

Čierne skládky odpadovČierne skládky odpadovČierne skládky odpadov
Čierne skládky odpadovČierne skládky odpadovČierne skládky odpadov

Deti základnej školy v našej obci za pomoci rodičov vysadili na doposiaľ  nevyužívanej lúke v areáli základnej školy 150 mladých stromčekov, zväčša líp a javorov. Cieľom bolo skrášliť si okolie školy, ale aj naučiť deti starať sa o stromy a vážiť si ich . A možno si uvedomia, že stromy potrebujú ochranu človeka a nie iba surové pílenie a rúbanie počas zimných mesiacov.

stromystromystromystromy
stromystromystromy
stromystromy

Park pri Dome kultúry je krásne zahustený mohutnými a košatými stromami rôznych druhov, ktoré si pamätajú pár desaťročí. 

Park pri Dome kultúryPark pri Dome kultúry
Park pri Dome kultúryPark pri Dome kultúryPark pri Dome kultúry