Navigácia

Obsah

      Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky

                        Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky sa konajú 

                                            v sobotu 29. 2. 2020 od 7:00 do 22:00 h.

Ďalšie informácie k voľbám do Národnej rady Slovenskej republiky sú uverejnené na webovej stránke

www.minv.sk/?volby-nrsr

 Oznámenie :

V súlade s § 60 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov „Voľba poštou voličom, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase volieb sa zdržiava mimo jej územia“ Vám oznamujeme, že žiadosti o voľbu poštou pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky 2020 možno doručiť:  

 

  • v listinnej forme na adresu Obec Šarovce - Obecný úrad Šarovce č.128, PSČ 93552 Šarovce 
  • v elektronickej forme na e-mailovú adresu: bohacova@sarovce.sk 

 

Delegovanie členov komisii - email kontakt

Rozhodnutie o vyhlásení volieb.pdf (400.05 kB)

Informácie pre voličov -voľby do NR SR 2020.pdf (1.86 MB)

Tájekoztató a választópolgár részére.pdf (2.25 MB)