Navigácia

Obsah

Komunálne voľby 2018

Informácie pre voličov

 

 

 

  • V zmysle §169 ods.6 zákona č.180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov za zapisovateľku Miestnej volebnej komisie obce Šarovce bola vymenovaná Alžbeta Boháčová
  •  kontakt:   Šarovce č. 75, tel. 0903 232 159 
  •  
  • Počet obyvateľov obce Šarovce ku dňu 10.7.2018  je:  1568.

Pre voľby poslancov obecného zastupiteľstva podáva kandidátnu listinu politická strana, politické hnutie a koalícia /ďalej len – politická strana/ a nezávislý kandidát. Politická strana prostredníctvom svojho splnomocnenca a nezávislý kandidát osobne doručia kandidátnu listinu  zapisovateľovi miestnej volebnej komisie najneskôr 60 dní predo dňom volieb, t.j. do 11. septembra 2018. Ku kandidátnej listine musí byť pripojené vlastnoručne podpísané vyhlásenie kandidáta uvedeného na kandidátnej listine.

Pre voľbu starostu obce podáva kandidátnu listinu politická strana a nezávislý kandidát. Politická strana prostredníctvom svojho splnomocnenca a nezávislý kandidát osobne doručia kandidátnu listinu zapisovateľovi miestnej volebnej komisie najneskôr 60 dní predo dňom volieb, t.j. do 11. septembra 2018.

Nezávislý kandidát doručí kandidátnu listinu osobne zapisovateľovi miestnej volebnej komisie najneskôr 60 dní predo dňom volieb, t.j. do 11. septembra 2018. Ku kandidátnej listine musí byť pripojené vlastnoručne podpísané vyhlásenie nezávislého kandidáta. Súčasťou kandidátnej listiny je petícia podpísaná voličmi podporujúcimi jeho kandidatúru. 

Minimálny počet podpisov voličov podporujúcich kandidatúru nezávislých kandidátov pre voľby do obecného (mestského) zastupiteľstva a voľby starostu obce (primátora)
 

Počet obyvateľov obce Počet podpisov voličov na petícii
do 50 10
51 - 100 20
101 - 500 40
501 - 2.000 100
2.001 - 20.000 200
20.001 - 100.000

400

nad 100.000 600