Obec Šarovce
Šarovce

Terénna sociálna práca

 

Podpora a zvyšovanie kvality terénnej sociálnej práce

Národný projekt : Terénna sociálne práca v obciach  II

 

 Národný projekt Podpora a zvyšovanie kvality terénnej sociálnej práce (NP TSP II) sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

 

  Terénna sociálna práca sa v našej obci začala vykonávať na základe účasti v národnom projekte Terénna sociálna práca v obciach I a pokračuje na základe úspešnej žiadosti obce Šarovce  v národnom projekte Podpora a zvyšovanie kvality terénnej sociálnej práce (NP TSP II) realizovanom Implementačnou agentúrou MPSVR SR www.ia.gov.sk, vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské  zdroje www.esf.gov.sk .

Terénny sociálny pracovník: Mgr. Daniel Bellus

Terénny pracovník: Denisa Birdáčová

Sídlo kancelárie TSP: Komunitné centrum Šarovce č.466

Otváracie hodiny:

Deň               Doobeda      Poobede

  • Pondelok: 7:30-12:00   13:00-16:00
  • Utorok:     7:30-12:00    13:00-16:00
  • Streda:      7:30-12:00    13:00-16:00
  • Štvrtok:    7:30-12:00     13:00-16:00
  • Piatok:      7:30-13:00

Telefónny kontakt: 0911 20 90 20 

E-mail: kspsarovce@centrum.sk

Cieľové skupiny:

-             marginalizované skupiny,

-             jednotlivci alebo skupiny ohrozené diskrimináciou, chudobou alebo sociálnym         vylúčením,

-             rodiny s deťmi, neúplné rodiny s deťmi, mnohodetné rodiny,

-             nízkopríjmové domácnosti,

-             mladí ľudia, osobitne mladí ľudia do 29 rokov, ktorí nie sú v evidencii uchádzačov o zamestnanie, ani v zamestnaní, ani zapojení do procesu vzdelávania alebo odbornej prípravy,

-             osoby so zdravotným postihnutím,

-             seniori,

-             deti a plnoleté fyzické osoby, ktorým sa poskytujú sociálne služby,

-             deti, plnoleté fyzické osoby a rodiny, pre ktoré sa vykonávajú opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately,

-             znevýhodnení uchádzači o zamestnanie,

-             žiadatelia o azyl, azylanti, fyzické osoby s doplnkovou ochranou,

-             verejní a neverejní poskytovatelia sociálnych služieb,

-             subjekty vykonávajúce opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately,

-             subjekty vykonávajúce činnosti vo verejnom záujme.

 

  Zámerom projektu je zlepšenie sociálnej situácie ľudí ohrozených sociálnym vylúčením prostredníctvom zabezpečenia terénnej sociálnej práce za pomoci terénnych sociálnych pracovníkov a terénnych pracovníkov poskytujúcich pomoc obyvateľom obce, ktorí sa ocitli v sociálnej a hmotnej núdzi, nezamestnaným, rodinám s malými deťmi a seniorom s osobitným zreteľom na segregované a sociálne vylúčené komunity.

 

 Cieľom je:

zvýšenie účasti najviac znevýhodnených a ohrozených osôb na živote  spoločnosti, zlepšenie ich možností vstupu na trh práce,zlepšenie prístupu k poskytovaným službám a komplexná integrácia do spoločnosti,zvýšenie kvality výkonu terénnej sociálnej práce prostredníctvom odborného vzdelávania a supervízie práce terénnych sociálnych pracovníkov a  terénnych pracovníkov,štandardizácia výkonu TSP prostredníctvom metodického vedenia terénnych sociálnych pracovníkov zo strany koordinátorov.

• Zmluva o spolupráci číslo N20200127035

• Začiatok realizácie národného projektu Podpora a zvyšovanie kvality terénnej sociálnej práce (NP TSP II): september 2019

• Ukončenie realizácie národného projektu Podpora a zvyšovanie kvality terénnej sociálnej práce (NP TSP II): december 2022

 

 

 

 

Vedľajšie menu

Mobilná aplikácia

mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu na svojich inteligentných telefónoch. Využívajte našu novú mobilnú aplikáciu - V OBRAZE.

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie