Navigácia

Obsah

Obec Šarovce, zastúpená Magdalénou Jónášovou, starostkou obce  oznamuje občanom:

  • Marcel Tokoli bytom Obec Šarovce, na Obecný úrad mu bolo dňa 16.10.2019 doručené oznámenie o uložení zásielky ( úradná zásielka ) podacie číslo OA 17 650 8569 SK od odosieľateľa Dôvera zdr.poisť.

 

  • Votech Kárász bytom Obec Šarovce, na Obecný úrad mu bolo dňa 14.10.2019 doručené oznámenie o uložení zásielky ( úradná zásielka ) podacie číslo OA 17 626 068 3 SK od odosieľateľa Dôvera zdr.poisť.

 

  • Patrik Horváth, bytom Obec Šarovce, na Obecný úrad mu bolo dňa 02.10.2019 doručené oznámenie o uložení zásielky ( úradná zásielka ) podacie číslo OA 17 625 3210 SK od odosieľateľa Dôvera zdr.poisť.

Oznámenie o uložení zásielky si môže menovaná prevziať na obecnom úrade v pracovných dňoch v čase úradných hodín. Oznámenie o uložení bude na obecnom úrade uložené po dobu 18 dní.

Správy