Navigácia

Obsah

Správy

OZNÁMENIE

Oznámenie o strategickom dokumente:
„ Spoločný územný plán obcí Zbrojníky, Hontianska Vrbica, Sikenica, Kukučínov – Zmeny a doplnky č. 2/2019, Zbrojníky “
celý text

ostatné | 20. 5. 2019 | Autor:
#

Oznámenie

Oznámenie výrubu drevín v ochrannom pásme linky veľmi vysokého napätia celý text

ostatné | 17. 5. 2019 | Autor:
#

Deň narcisov

Deň narcisov je jedinečná verejno-prospešná finančná zbierka Ligy proti rakovine. Už 23. rok ulice miest a obcí v jediný deň v roku – tentokrát 11. apríla (štvrtok) – zaplavili žlté narcisy. Každý, kto si v tento deň pripol narcis na svoj odev, vyjadril týmto gestom podporu a spolupatričnosť ľuďom, ktorí bojujú s rakovinou.
Každý dobrovoľný príspevok vhodený do pokladničky dobrovoľníkov Dňa narcisov, umožní realizáciu projektov a programov, smerujúcich predovšetkým ku konkrétnej praktickej pomoci onkologickým pacientom a ich rodinám na celom Slovensku.

V obci Šarovce sme tento rok vyzbierali sumu 400 EUR

Všetkým, ktorí prispeli ďakujeme,
vďaka patrí aj tým, ktorí sa podieľali na organizovaní a vyhodnotení zbierky.
celý text

ostatné | 15. 4. 2019 | Autor:

Harmonogram vývozu triedeného zberu na rok 2019

Harmonogram vývozu triedeného zberu na rok 2019

2.1., 4.2., 4.3., 1.4., 2.5., 3.6., 1.7., 5.8., 2.9., 1.10., 4.11., 2.12.2019
celý text

ostatné | 21. 12. 2018 | Autor: M.Čechvalová

Orezanie stromov

Výzva pre vlastníkov nehnuteľností celý text

ostatné | 31. 10. 2018 | Autor:
Detičky sadia kvety

Kvitnúca jar

Dňa 12.04.2018 detičky z materskej škôlky vysadili veľa pekných kvetov na Centrálnu zónu. Aj napriek snahe našej vyrastajúcej mládeže, ktorá to každoročne ničí. Ak si myslíte, že je to správne a chcete im tú radosť pokaziť , môžete v tom aj tento rok pokračovať.
Uvidíme či sa vieme radovať z krásy, či vieme byť milí?

2018.04.12 én Centrális zónán a gyerekek az Óvodából kiültettek sok szép virágot, annak ellenére, hogy évente az ifjúság tönkre teszi a virágokat. Ha idén is úgy gondolják, hogy ez helyes, szomorúságot és kárt szeretnének okozni mindenkinek idén is megtehetik.
Vajon tudunk örülni a szépnek? Tudunk kedvesek, lenni?
celý text

ostatné | 13. 4. 2018 | Autor: PaedDr.Katarina tabačeková
#

Dedinské múzeum – výstava „ Obec vo farbách čierno bielo “

Obec Šarovce Vás pozýva v mesiacoch apríl – máj – jún na výstavu do dedinského múzea, kde si môžete pozrieť fotografie od autorky Katariny Bordánovej. Návštevu múzea si dohodnite telefonicky na č. 036/7792056, alebo osobne na obecnom úrade počas pracovnej doby. celý text

ostatné | 27. 3. 2018 | Autor: A.Boháčová

Vývoz žúmp/szennyvíz kihúzása

Oznamujeme občanom, že od novembra 2017 je možnosť na Obecnom úrade v Šarovciach nahlásiť vývoz žúmp. Poplatok za 1 vývoz / 6m3 je 21 €.
Vývozy sa budú uskutočňovať každý pondelok a štvrtok.
Ezúton tájékoztatjuk lakosainkat, hogy a helyi községházán megrendelhető szennyvíz szippantás.
A szolgáltatás díja 21 Euró / 6cm3, hétfőn és csütörtökön fogják elvégezni.
celý text

ostatné | 21. 11. 2017 | Autor:

Oznam - používanie jazykov národnostných menšín

Oznam - používanie jazykov národnostných menšín celý text

ostatné | 25. 5. 2017 | Autor:

Nebuďme leniví, trieďme odpad

Ako triediť odpad celý text

náš tip | 19. 10. 2016 | Autor: Čechavlová Mária

PHSR obce Šarovce 2016- 2025

Program rozvoja obce Šarovce pre obdobie 2016 - 2025
celý text

náš tip | 10. 10. 2016 | Autor: Alžbeta Boháčová

Oznam o zmene otváracích hodín

Dovoľujeme si vám oznámiť, že od 12.01.2015 sme upravili otváracie hodiny na Obecnom... celý text

ostatné | 13. 1. 2015 | Autor: Správce Webu