Navigácia

Obsah

Zástupca starostky obce

 

Mgr.Katarína Lőrinczová

 

Starosta obce má jedného zástupcu, ktorý je volený na návrh starostu spravidla na celé funkčné obdobie obecným zastupiteľstvom, a to z poslancov obecného zastupiteľstva. Zástupca starostu zastupuje starostu počas jeho neprítomnosti alebo jeho nespôsobilosti na výkon funkcie. 

 

Odmena zástupcu starostky od 01.03.2020