Navigácia

Obsah

Zástupca starostky obce

 

              Od 01.08.2020 poverený zástuca starostky obce Šarovce je pán poslanec OZ                                                                                         Rudolf Birdáč.

 

Starosta obce má jedného zástupcu, ktorý je volený na návrh starostu spravidla na celé funkčné obdobie obecným zastupiteľstvom, a to z poslancov obecného zastupiteľstva. Zástupca starostu zastupuje starostu počas jeho neprítomnosti alebo jeho nespôsobilosti na výkon funkcie. 

 

Poverenie zástupcu starostky obce

Určenie odmeny zástupcu starostky obce od 01.08.2020