Navigácia

Obsah

Pozemkové úpravy

     Obvodný pozemkový úrad v Leviciach ako príslušný orgán podľa zákona č.330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva ... v znení neskorších predpisov podľa §8 ods.1 cit. zákona svojim rozhodnutím ev.č. 2009/000550, P2009/00001 zo dňa 25.3.2009 nariadil pozemkové úpravy k nehnuteľnostiam v katastrálnom území Malé Šarovce a rozhodnutím ev.č.2009/549, P2009/0001 pozemkové úpravy k nehnuteľnostiam v katastrálnom území Veľké Šarovce.

Pozemkové úpravy boli nariadené v zmysle §2  ods.1 písm.a) zákona z dôvodu usporiadania vlastníckych a užívacích pomerov a odstránenie prekážok ich výkonu vyvolaných historickým vývojom pred účinnosťou tohto zákona.

Malé Šarovce

Vykonanie PPÚ - Verejná vyhláška Stiahnuté: 327x | 06.04.2015

Výpis z RPS - doručenie vlastníkom Stiahnuté: 257x | 06.04.2015

VZFU - grafická príloha Stiahnuté: 303x | 06.04.2015

VZFU - Technická správa Stiahnuté: 830x | 06.04.2015

VZFU - Verejná vyhláška Stiahnuté: 377x | 06.04.2015

VZFU schválenie Stiahnuté: 322x | 06.04.2015

Zápisnica Stiahnuté: 334x | 06.04.2015

ZUNP - grafická príloha Stiahnuté: 354x | 06.04.2015

ZUNP - Platnosť Stiahnuté: 316x | 06.04.2015

ZUNP - verejná vyhláška Stiahnuté: 327x | 06.04.2015

ZUNP - zásady pre umiestnenie nových pozemkov Stiahnuté: 330x | 06.04.2015

ZUNP dotazník Stiahnuté: 378x | 06.04.2015

Veselá

Informácia Stiahnuté: 326x | 06.04.2015

Prehlásenie - návratka Stiahnuté: 307x | 06.04.2015

Prieskum záujmu vlastníkov pozemkov Stiahnuté: 342x | 06.04.2015

Stránka