Navigácia

Obsah

Pozemkové úpravy

     Obvodný pozemkový úrad v Leviciach ako príslušný orgán podľa zákona č.330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva ... v znení neskorších predpisov podľa §8 ods.1 cit. zákona svojim rozhodnutím ev.č. 2009/000550, P2009/00001 zo dňa 25.3.2009 nariadil pozemkové úpravy k nehnuteľnostiam v katastrálnom území Malé Šarovce a rozhodnutím ev.č.2009/549, P2009/0001 pozemkové úpravy k nehnuteľnostiam v katastrálnom území Veľké Šarovce.

Pozemkové úpravy boli nariadené v zmysle §2  ods.1 písm.a) zákona z dôvodu usporiadania vlastníckych a užívacích pomerov a odstránenie prekážok ich výkonu vyvolaných historickým vývojom pred účinnosťou tohto zákona.

Veľké Šarovce

Zápisnica 25.6.2009 Stiahnuté: 186x | 06.04.2015

ZUNP - Grafická príloha Stiahnuté: 228x | 06.04.2015

ZUNP - Platnosť Stiahnuté: 189x | 06.04.2015

ZUNP - Verejná vyhláška Stiahnuté: 237x | 06.04.2015

ZUNP . Zásady umiestnenia nových pozemkov Stiahnuté: 224x | 06.04.2015

ZUNP dotazník Stiahnuté: 196x | 06.04.2015

Malé Šarovce

Dotazník Stiahnuté: 170x | 06.04.2015

Harmonogram prác Stiahnuté: 179x | 06.04.2015

Informácia Stiahnuté: 177x | 06.04.2015

Plnomocenstvo Stiahnuté: 189x | 06.04.2015

Prihláška Stiahnuté: 174x | 06.04.2015

RNS mapa Stiahnuté: 196x | 06.04.2015

RNS Schválenie Stiahnuté: 172x | 06.04.2015

RNS Verejná vyhláška Stiahnuté: 174x | 06.04.2015

Schválenie RPS Stiahnuté: 199x | 06.04.2015

Schválenie vykonania PPÚ Stiahnuté: 199x | 06.04.2015

Stanovy Stiahnuté: 186x | 06.04.2015

Verejná vyhláška Stiahnuté: 180x | 06.04.2015

Vykonanie PPÚ - Grafická píloha Stiahnuté: 188x | 06.04.2015

Vykonanie PPÚ - Plán prechodu Stiahnuté: 189x | 06.04.2015

Stránka