Navigácia

Obsah

Pozemkové úpravy

     Obvodný pozemkový úrad v Leviciach ako príslušný orgán podľa zákona č.330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva ... v znení neskorších predpisov podľa §8 ods.1 cit. zákona svojim rozhodnutím ev.č. 2009/000550, P2009/00001 zo dňa 25.3.2009 nariadil pozemkové úpravy k nehnuteľnostiam v katastrálnom území Malé Šarovce a rozhodnutím ev.č.2009/549, P2009/0001 pozemkové úpravy k nehnuteľnostiam v katastrálnom území Veľké Šarovce.

Pozemkové úpravy boli nariadené v zmysle §2  ods.1 písm.a) zákona z dôvodu usporiadania vlastníckych a užívacích pomerov a odstránenie prekážok ich výkonu vyvolaných historickým vývojom pred účinnosťou tohto zákona.

Veľké Šarovce

Zápisnica 25.6.2009 Stiahnuté: 317x | 06.04.2015

ZUNP - Grafická príloha Stiahnuté: 371x | 06.04.2015

ZUNP - Platnosť Stiahnuté: 315x | 06.04.2015

ZUNP - Verejná vyhláška Stiahnuté: 366x | 06.04.2015

ZUNP . Zásady umiestnenia nových pozemkov Stiahnuté: 352x | 06.04.2015

ZUNP dotazník Stiahnuté: 354x | 06.04.2015

Malé Šarovce

Dotazník Stiahnuté: 322x | 06.04.2015

Harmonogram prác Stiahnuté: 341x | 06.04.2015

Informácia Stiahnuté: 330x | 06.04.2015

Plnomocenstvo Stiahnuté: 350x | 06.04.2015

Prihláška Stiahnuté: 305x | 06.04.2015

RNS mapa Stiahnuté: 333x | 06.04.2015

RNS Schválenie Stiahnuté: 301x | 06.04.2015

RNS Verejná vyhláška Stiahnuté: 303x | 06.04.2015

Schválenie RPS Stiahnuté: 328x | 06.04.2015

Schválenie vykonania PPÚ Stiahnuté: 309x | 06.04.2015

Stanovy Stiahnuté: 283x | 06.04.2015

Verejná vyhláška Stiahnuté: 275x | 06.04.2015

Vykonanie PPÚ - Grafická píloha Stiahnuté: 299x | 06.04.2015

Vykonanie PPÚ - Plán prechodu Stiahnuté: 288x | 06.04.2015

Stránka