Navigácia

Obsah

Pozemkové úpravy

     Obvodný pozemkový úrad v Leviciach ako príslušný orgán podľa zákona č.330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva ... v znení neskorších predpisov podľa §8 ods.1 cit. zákona svojim rozhodnutím ev.č. 2009/000550, P2009/00001 zo dňa 25.3.2009 nariadil pozemkové úpravy k nehnuteľnostiam v katastrálnom území Malé Šarovce a rozhodnutím ev.č.2009/549, P2009/0001 pozemkové úpravy k nehnuteľnostiam v katastrálnom území Veľké Šarovce.

Pozemkové úpravy boli nariadené v zmysle §2  ods.1 písm.a) zákona z dôvodu usporiadania vlastníckych a užívacích pomerov a odstránenie prekážok ich výkonu vyvolaných historickým vývojom pred účinnosťou tohto zákona.

Veľké Šarovce

Zápisnica 25.6.2009 Stiahnuté: 320x | 06.04.2015

ZUNP - Grafická príloha Stiahnuté: 374x | 06.04.2015

ZUNP - Platnosť Stiahnuté: 320x | 06.04.2015

ZUNP - Verejná vyhláška Stiahnuté: 368x | 06.04.2015

ZUNP . Zásady umiestnenia nových pozemkov Stiahnuté: 357x | 06.04.2015

ZUNP dotazník Stiahnuté: 359x | 06.04.2015

Malé Šarovce

Dotazník Stiahnuté: 326x | 06.04.2015

Harmonogram prác Stiahnuté: 344x | 06.04.2015

Informácia Stiahnuté: 334x | 06.04.2015

Plnomocenstvo Stiahnuté: 353x | 06.04.2015

Prihláška Stiahnuté: 310x | 06.04.2015

RNS mapa Stiahnuté: 338x | 06.04.2015

RNS Schválenie Stiahnuté: 303x | 06.04.2015

RNS Verejná vyhláška Stiahnuté: 306x | 06.04.2015

Schválenie RPS Stiahnuté: 332x | 06.04.2015

Schválenie vykonania PPÚ Stiahnuté: 311x | 06.04.2015

Stanovy Stiahnuté: 289x | 06.04.2015

Verejná vyhláška Stiahnuté: 280x | 06.04.2015

Vykonanie PPÚ - Grafická píloha Stiahnuté: 304x | 06.04.2015

Vykonanie PPÚ - Plán prechodu Stiahnuté: 293x | 06.04.2015

Stránka