Navigácia

Obsah

Pozemkové úpravy

     Obvodný pozemkový úrad v Leviciach ako príslušný orgán podľa zákona č.330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva ... v znení neskorších predpisov podľa §8 ods.1 cit. zákona svojim rozhodnutím ev.č. 2009/000550, P2009/00001 zo dňa 25.3.2009 nariadil pozemkové úpravy k nehnuteľnostiam v katastrálnom území Malé Šarovce a rozhodnutím ev.č.2009/549, P2009/0001 pozemkové úpravy k nehnuteľnostiam v katastrálnom území Veľké Šarovce.

Pozemkové úpravy boli nariadené v zmysle §2  ods.1 písm.a) zákona z dôvodu usporiadania vlastníckych a užívacích pomerov a odstránenie prekážok ich výkonu vyvolaných historickým vývojom pred účinnosťou tohto zákona.

Veľké Šarovce

Dotazník Stiahnuté: 651x | 06.04.2015

Harmonogram prác Stiahnuté: 623x | 06.04.2015

Informácia Stiahnuté: 843x | 06.04.2015

Plnomocenstvo Stiahnuté: 744x | 06.04.2015

Prihláška Stiahnuté: 597x | 06.04.2015

RNS mapa Stiahnuté: 625x | 06.04.2015

RNS Schválenie Stiahnuté: 673x | 06.04.2015

RNS Verejná vyhláška Stiahnuté: 592x | 06.04.2015

Schválenie RPS Stiahnuté: 592x | 06.04.2015

Schválenie vykonania PPÚ Stiahnuté: 824x | 06.04.2015

Schválenie VZFU Stiahnuté: 628x | 06.04.2015

Stanovy Stiahnuté: 583x | 06.04.2015

Verejná vyhláška Stiahnuté: 579x | 06.04.2015

Vykonanie PPÚ - Grafická príloha Stiahnuté: 589x | 06.04.2015

Vykonanie PPÚ - Plán prechodu Stiahnuté: 605x | 06.04.2015

Vykonanie PPÚ - Verejná vyhláška Stiahnuté: 719x | 06.04.2015

Výpis z RPS - doručenie vlastníkom Stiahnuté: 606x | 06.04.2015

VZFU - Grafická príloha Stiahnuté: 572x | 06.04.2015

VZFU - Technická správa Stiahnuté: 1189x | 06.04.2015

VZFU - Verejná vyhláška Stiahnuté: 612x | 06.04.2015

Stránka