Navigácia

Obsah

Šarovce

Obec Šarovce

                   Niet krajšieho pohľadu ako zlato pšeničných klasov, vedľa nich žlté slnečnice a nos štekliaca opojná vôňa sladkých melónov, vôňa čerstvo pooranej zeme a k tomu strieborná stužka Hrona, ktorá ponúka osvieženie a raj pre rybárov, ako aj krásne romantické zákutia. V takomto prostredí hojnosti na pravej strane Hrona, v juhovýchodnej časti okresu Levice sa rozprestiera obec Šarovce. Prírodné podmienky vždy určovali ekonomický charakter našej obce. Úrodná pôda a pracovití ľudia boli v minulosti základom pre poľnohospodárske zameranie obce. Okrem poľnohospodárskeho zamerania sa začali po roku 1990 rozširovať i služby. Naša obec od roku 1990 začala budovať svoju infraštruktúru práve preto, aby sme vytvorili podmienky pre kvalitný život našich občanov, ale aj vhodné   podmienky pre  podnikateľov, ktorí  sa  rozhodli  u  nás podnikať.

V súčasnosti máme vybudovanú kompletnú infraštruktúru obce. Vlastný zdroj vody, verejný vodovod, plynofikáciu, biologickú čističku odpadových vôd, zrekonštruovaný dom kultúry a tiež dom smútku. V roku 2005 sme z predvstupového fondu SAPARD zrekonštruovali historický obecný dom na Dedinské múzeum, ktoré nadväzuje na bohatú históriu našej obce a vo svojich vynovených priestoroch ponúka expozíciu  národopisnú i archeologickú. Sme veľmi hrdí na našu firmu SLUŽBY ŠAROVCE, ktorá od roku 1996 vykonáva zber separovaného odpadu nielen pre našu obec ale aj pre mesto Želiezovce a pre ďalších šestnásť obcí z okolia. Všetko toto sme dokázali len vďaka našim občanom, ktorí sú najväčším bohatstvom našej obce. Vedľa seba tu žijú stáročia, občania slovenskej, maďarskej a rómskej národnosti. Každý si uchováva a ďalej rozvíja svoju kultúru, svoje zvyky a tradície, svoje typické jedlá. Práve tieto osobitosti vytvárajú predpoklady pre spolkovú činnosť Matice slovenskej, Csemadoku a rómske spolky, ktoré vynikajú najmä v oblasti hudby. Aktívna je miestna organizácia Zväz šarovských rybárov, Poľovnícke združenie Bažant, TJ Klas Šarovce a v neposlednom rade country skupina Arizona. 

Lacná dolnohronská zelenina dopestovaná na našom území je lákadlom pre turistov, ktorí v letných mesiacoch migrujú na termálne kúpaliská po št. ceste I/76, ktorá prechádza našou obcou. Po otvorení mosta Márie Valérie v Štúrove, sa v obci zastavuje i mnoho zahraničných turistov z Maďarska. Všetkých Vás srdečne pozývame k nám do našej obce Šarovce.