Navigácia

Obsah

Matica slovenská

logo

 

Činnosť Miestnej organizácie Matice slovenskej v Šarovciach, bola obnovená dňa 11.1.2006.

V súčasnosti má približne 50 členov.

 

Zloženie výboru Matice slovenskej Šarovce:

 Predseda výboru:  Judita Antalíková
 Členovia:  Božena Gablovičová - pokladník
 
 
 
 Alžbeta Boháčová ml. - zapisovateľka
 Helena Bystranská
 Antónia Kolčárová
 Revízna komisia:
 
 Helena Sádovská - predseda
 Helena Kolčárová
 Oľga Kuťková

 

Členky organizácie sa aktívne zapájajú do kultúrneho života obce. Slovenskú kultúru začali v obci šíriť aj svojim programom „ Z klenotov kultúry našich predkov ”. V tomto roku to bude už tretí ročník tohto kultúrneho podujatia, kde pozvanie na vystúpenie vždy príjmu aj členky MO Matice slovenskej z okolitých obcí: Plavé Vozokany - časť Medvecké, Nová Dedina, Nový Tekov, Čaka, z mesta Želiezovce, a mali sme tu aj našich krajanov z Hornej Maríkovej. Podujatie sa uskutočňuje aj vďaka finančnému príspevku Ministerstva kultúry SR.

Počas celého roka organizujú členovia Matice slovenskej v obci spoločné stretnutia, ktoré končia spevom a dobrou náladou, čoho dôkazom je narastajúci počet ľudí pri ďalších stretnutiach.

Súčasťou Matice slovenskej v Šarovciach je od roku 1978 aj spevácky súbor „ Šarovčanka ”, ktorého vedúcou je p. Helena Bystranská. Svoje aktivity dokazujú členky súboru pri organizovaní kultúrnych podujatí, ktoré sa konajú v obci: paradajková slávnosť, posedenie s dôchodcami, vianočný bazár, taktiež sa zúčastňujú kultúrnych vystúpení v okolitých obciach na ktoré sú srdečne pozývané.

Miestna organizácia Matice slovenskej spolu so speváckym súborom Šarovčanka fungujú ako tandem, ktorého hlavnou úlohou je šíriť a ďalej odovzdávať tradíciu kultúry slovenského ľudu.