Navigácia

Obsah

Komunitné centrum          Komunitné centrum

Dňa 21.01.2019 prebehlo výberové konanie na obsadenie pozície Terénny pracovník pre NP TSP I, kde bola vybratá uchádzačka o zamestnanie p. Denisa Birdáčová.

Dňa 23.02.2016 prebehlo výberové konanie na obsadenie pozície Terénny sociálny pracovník pre národný projekt " Terénna sociálna práca 1 " .  Po osobných pohovoroch na obsazované pracovné miesto TSP bol navrhnutý Mgr. Daniel Bellus. Obec Šarovce na základe návrhu výberového konania uzatvorila pracovnú zmluvu s pánom Mgr. Danielom Bellusom.        

 

 

 

Na základe vypracovaného projektu, jeho úspešnosti a s finančnou podporou Fondu sociálneho rozvoja, sa dňa 18.januára 2006 otvorilo komunitné centrum. Rekonštrukciou budovy bývalého rómskeho klubu, sme vytvorili podmienky a priestor pre činnosť komunitnej sociálnej práce, ktorú v obci vykonávajú dve pracovníčky.

Od r. 2012 pre vytvorenie adekvátnych podmienok pre zvýšenie dostupnosti, rozsahu a kvality služieb komunitného cetra obec zrekonštruovala   a rozšírila svoje priestory v rámci  samostatne dopytovo orientovaného  projektu : Rekonštrukcia, modernizácia a dostavba komunitného centra , ktorý bol spolufinancovaný Európskou úniou vo výške 85 % z Európskeho fondu regionálneho rozvoja  a vo výške 10 % zo štátneho rozpočtu SR. Ukončenie realizácie projektu bolo do 15.03.2015 a výška poskytnutéhoNFP : 103 835,09 EUR.

V priestoroch komunitného centra pribudli nové sociálne zariadenia s možnosťou sprchovania , učebňa ,  priestory pre tvorivú dieľňu a na pohyb. Rozšírená je počítačová miestnosť , pribudli nové počítače aj s tlačiarňou.

Priestor vytvorený na voľnočasové aktivity sa využíva počas celého roka, kedy sa návštevníkom komunitného centra v čase od 15-19hod. venuje uchádzač o zamestnanie, vykonávajúci aktivačnú činnosť pre obec. 
Čas ukázal, že zriadenie komunitného centra bolo a naďalej aj zostáva dobrou investíciou obce.

Otváracie hodiny:

Deň  Doobeda  Poobede
  Pondelok  7:30-12:00  13:00-16:00
  Utorok  7:30-12:00  13:00-16:00
  Streda  7:30-12:00  13:00-16:00
  Štvrtok  7:30-12:00  13:00-16:00
  Piatok 7:30-13:00  

 

Kontakt: Šarovce č.466
Terénny  sociálny pracovník:  Mgr. Daniel Bellus
Terénny pracovník : Denisa Birdáčová

Tel.: 0911 209 020 
E-mail: kspsarovce@centrum.sk