Navigácia

Obsah

Kultúra

V obci Šarovce žijú vedľa seba po stáročia občania slovenskej, maďarskej a rómskej národnosti. Každý si uchováva a ďalej rozvíja svoju kultúru, svoje zvyky a tradície, svoje typické jedlá. Práve tieto osobitosti vytvárajú predpoklady pre spolkovú činnosť Matice slovenskej, Csemadoku a rómske spolky, ktoré vynikajú najmä v oblasti hudby.

Kalendár udalostí:

  • apríl - Deň narcisov - Liga proti rakovine
  • máj - Stavanie mája, 
  • jún - Rozlúčka žiakov ZŠ - deviataci, Deň detí
  • november - Deň úcty k starším
  • december - Mikuláš a Vianočný bazár