Navigácia

Obsah

Stavanie Mája

STAVANIE „ MÁJA“ – v čase Covid 19

HISTÓRIA
V piatok 1. mája uplynulo presne 130 rokov odvtedy, ako sa na dnešnom území Slovenska po prvýkrát oslavoval Sviatok práce. Oslavy sa uskutočnili 1. mája 1890 v Bratislave v areáli Železnej studničky, ako aj v Košiciach a v Liptovskom Mikuláši. Po vzniku Československej republiky bol 1. máj zákonom z marca 1919 vyhlásený za štátny sviatok.
MINULOSŤ
Zmenou politických systémov a postupným zánikom zvykov a tradícií, tradície dostávali nové dimenzie, čo v istom období nadobudlo až hraničný charakter, tradície kontra ideologický prvok. Sadenie májov pred sviatkom Božieho tela v obci zaniklo, a miestna pospolitosť sa priklonila k novému dátumu stavania májov v predvečer 1.mája. V období tzv. budovania socializmu bolo povinnosťou predsedu MNV zorganizovať postavenie mája na námestí obce. Stavanie mája predznamenávalo oslavy 1.mája – sviatku práce. Juniálesy vystriedali majálesy a po rokoch naspäť majálesy vystriedali juniálesy avšak konané už pri príležitosti Medzinárodného dňa detí.
SÚČASNOSŤ
Aj v súčasnom období má obecný úrad vo svojom programe kultúrnych činností usporiadať slávnosť stavania mája na centrálnej zóne. Samotnú realizáciu po prvých mládencoch, regrútoch a hasičoch v ostatných rokoch prebrala u nás v Šarovciach naša mládež pod záštitou pracovníkov obecného úradu. Stavanie mája je už v značne pozmenenej podobe, čo sa týka samotného stromu, spôsobu zdvíhania a ukotvenia. Veselosť pod ním má folklórny charakter – vystúpenie detí z materskej a základnej školy, či už v podobe piesní alebo tanca.
DNEŠOK - 30.04.2020
V tomto roku stavanie mája značne ovplyvnila mimoriadna situácia na území SR. Aj v tejto nie ľahkej dobe pre nás všetkých, sme to nevzdali a našu centrálnu zónu krášli „ máj “. Jeho stavanie sa síce uskutočnilo s vylúčením verejnosti, ale nás teší a veríme, že aj ostatných obyvateľov obce, ako aj jej návštevníkov, pohľad na vypínajúci a farbami hrajúci „MÁJ“.