Navigácia

Obsah

Stavanie mája

Tak ako je už zvykom, aj tento rok sme sa v posledný aprílový deň stretli na centrálnej zóne, aby aj našu obec krášlil „ MÁJ “. Deti zo základnej školy, ozdobili vrchol mladého stromčeka farebnými stuhami, silní chlapi ho postavili, a potom nasledoval pestrý kultúrny program obohatený piesňami a tancami, ktorí pripravili pani učiteľky zo základnej a materskej školy so svojimi žiakmi.
Tradícia „ stavania mája “ v súčasnosti ožíva takmer v každej obci, meste na celom Slovensku a nás teší, že naša obec nie je výnimkou.