Navigácia

Obsah

Romafest Štúrovo

Dňa 13.05.2016 sme boli pozvaní na ROMAFEST do Štúrova. Znova musíme zopakovať, že akcia bola perfektne pripravená za čo patrí organizátorom veľké poďakovanie. Budeme neskromní, ale išli sme s túžbou, že nejakú cenu dostaneme. krásnym prekvapením sa stalo, že sme vyhrali prvé miesta v tancoch a druhé miesto v prednese. nuž darmo, pilná každodenná práca našla ovocie. hrdosťou naplnení, blahoželáme účinkujúcim.