Navigácia

Obsah

Otvorenie školského roku 2018/2019

3.september 2018- začal sa písať školský rok 2018/2019.
Pre niektorých žiakov samozrejmosť a pre malých prvákov nová etapa v ich živote. Pomocnú ruku v tento deň im podali pani učiteľky, pani starostka formou slávnostného privítania a upomienkových balíčkov a tiež ich spolužiaci - deviataci, ktorí symbolicky odovzdali štafetu nastupujúcej generácii, aby pokračovala v úspešnej reprezentácii našej školy. Želáme spoločne veľa úspechov.