Navigácia

Obsah

Oslava Materskej školy

Materská škola v Šarovciach slávila 70 rokov. Celá výzdoba symbolizovala okrúhle výročie škôlky. Detičky pozdravili hostí krásnym programom. Prezentácia 70 ročnej epochy čerpala z kroniky, kde sú zaznamenané rôzne zaujímavé medzníky. Štyri generácie jednej rodiny, najstaršie škôlkárky, učiteľky MŠ ako aj spomienka na dnes už zosnulých dodalo oslavám vážnosť a úctu.
Rober Fullgham má krásnu knihu -" Všetko, čo naozaj potrebujem vedieť, o tom ako žiť, čo robiť a ako vlastne byť som sa naučil v materskej škole..."
30.mája sme rôzne súvisiace skutočnosti spomínali. Nech má škôlka nielen minulosť, ale aj budúcnosť, aby deti prežili radostné obdobie pred vstupom do základnej školy, to si všetci vrúcne želáme.