Navigácia

Obsah

Marián Bango – koncertné vystúpenie

Začiatkom mesiaca apríl, náš dom kultúry rozozvučal mohutný hlas charizmatického nevidiaceho speváka a hudobníka s viacnásobným talentom – Mariána Banga – .
Odzneli známe piesne, ktoré sa niesli v duchu viera, láska, nádej. Záver gradoval piesňou „ Bubamara “, ktorá roztlieskala všetkých prítomných.
Koncert bol poďakovaním obce, všetkým členom miestnych organizácií a tiež pedagógom základnej a materskej školy za ich úspešnú reprezentáciu obce na miestnej, regionálnej a celoslovenskej úrovni.