Navigácia

Obsah

Deň detí – našich drobcov / do troch rokov /

Deň detí

Nakoľko počasie nám tento rok neprialo a 1. jún bol daždivý, deň detí – našich drobcov do troch rokov sme usporiadali dňa 7.6.2013. Obec v spolupráci s komunitným centrom spoločne pripravila program pre tých našich najmenších obyvateľov na centrálnej zóne. Účasť detičiek na tomto podujatí bola bohatá, navzájom sa spoznávali a prejavili sa medzi nimi už aj súťaživé typy. Zapájanie do jednotlivých aktivít bolo trochu nesmelé, ostýchavé, ale to k veku do troch rokov patrí. Plač u detí  registrovaný nebol, čo usporiadateľov podujatia potešilo a výsledok ich práce bol odmenený spokojnosťou detí a ich radosťou v rozžiarených očiach pri odovzdávaní rôznych sladkostí.