Navigácia

Obsah

Farma Kissová

                                  farma Farma Kissová hos­podári na 630 ha poľnohospodárskej pôdy. Kým v minulosti sa poľnohospodárska produkcia orientovala najmä na paradajky, vplyvom nepriaznivého vývoja situácie na trhu sa v ostatnom období preorientovala na iné druhy. Svoju produkciu firma dis­tribuuje do vlastných obchodov, na trhy V4 a v rámci Slovenska okrem veľkoobchodov aj do jedného obchodného reťazca. Farma Kissová patrí v sezóne k najväčším miest­nym zamestnávateľom. Firma sa rozrastá už vyše desaťročia, pričom už niekoľko rokov patrí k najväčším poľnohospodárskym pod­nikom, v ostatnom období sa ovocie jej prá­ce cení už aj oficiálne – rôznymi oceneniami a diplomami za činnosť v prospech sloven­ského poľnohospodárstva. 

kiss

 

Adresa:

Farma Kissová
Záhradná 13
937 01 Želiezovce

tel.: 0905 473 218