Navigácia

Obsah

                                           O Z N Á M E N I E

 

 Obec Šarovce   v y k o n á v a     o z n á m e n i e   o    z á s i e l k e :

 Oznamovateľ  zásielky:                           Obec Šarovce

                                                                       Obecný úrad, 935 52 Šarovce č. 128

                                                                       sekretariát


 Adresát zásielky :